Ustawa C- 15, przyjęta jednogłośnie w czwartek w Zgromadzeniu Narodowym, w Quebecu obiecuje nadać priorytet dobru dzieci nad wszystkimi innymi względami, w tym interesami rodziców.

Nowe prawo ułatwi umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, anulując zasadę pierwszeństwa rodzicielskiego, która faworyzuje utrzymywanie dzieci w rodzinach biologicznych — nawet w przypadku zaniedbania i wykorzystywania.

Ustawa łagodzi również zasady poufności, umożliwiając udostępnianie władzom i opiekunom danych osobowych dotyczących dzieci.

Poniżej kontynuacja tekstu

Prawo dotyczy sytuacji, w których bezpieczeństwo lub rozwój małoletnich poniżej 18 roku życia jest lub może być zagrożone.

Zapewnienie dziecku jak najszybszego stabilnego środowiska będzie priorytetem rządu, nadrzędnym wobec zasady pierwszeństwa rodzicielskiego, gdy pracownicy socjalni lub sędziowie zostaną wzywani do decydowania o losie dzieci potrzebujących stabilnego środowiska. „Postawienie interesu dziecka na pierwszym miejscu, przed naturalną rodziną, przed interesem biologicznych rodziców” jest sednem reformy, powiedział premier Quebecu, François Legault, który określił uchwalenie ustawy jako historyczny moment.

Reformy w ustawie 15 były od miesięcy obiecywane przez rząd i są następstwem tragicznej śmierci w 2019 r. młodej dziewczyny w Granby , która była wielokrotnie wykorzystywana, mimo że jej sytuacja była monitorowana przez władze w Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Dotychczasowe  ustawodawstwo wymagało, aby „każda decyzja podjęta na podstawie tego prawa miała na celu zatrzymanie dziecka w środowisku rodzinnym”. Zmieniona wersja ustawy  będzie teraz stanowiła, że ​​„utrzymanie dziecka w środowisku rodzinnym musi być priorytetem, pod warunkiem że leży to w interesie tego dziecka”.

Jeżeli utrzymanie dziecka w najbliższym środowisku rodzinnym nie jest możliwe, alternatywą jest umieszczenie dziecka w towarzystwie osób uważanych za „istotne”, takich jak dziadkowie lub członkowie dalszej rodziny. Jeśli to również nie jest możliwe, władze muszą zaoferować dziecku środowisko „najbardziej zbliżone do środowiska rodzinnego”.