To lato jest spokojne przed burzą – mnożą się bankructwa

W maju i czerwcu 22 duże firmy kanadyjskie ubiegały się o ochronę przed wierzycielami, co jest pierwszym etapem możliwego bankructwa i w zwykłej sytuacji ma pozwalać na restrukturyzację.

W maju i czerwcu liczba dużych firm ubiegających się ochronę przed wierzycielami osiągnęła najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat, a eksperci twierdzą, że trend ten utrzyma się.

Zgodnie z kanadyjskim prawem,   firmy, które są winne co najmniej 5 milionów dolarów, mogą złożyć wniosek o ochronę przed wierzycielami w celu restrukturyzacji działalności i kontynuowania  funkcjonowania na nowych warunkach finansowych lub nadzoru uporządkowanej likwidacji działalności i sprzedaży aktywów, aby spłacić  pieniądze.

Wiele z tych restrukturyzacji to bezimienne, firmy numerowane, ale mnóstwo  upadłości w Kanadzie trafiło na pierwsze strony gazet w tym Reitmans,  Frank & Oak, sprzedawca obuwia Aldo,  Cirque Du Soleil, biuro podróży FlightHub, czy różne firmy naftowe.

Handel detaliczny i sektor energetyczny w Calgary, skupiają wiele uwagi, ale jest jeden sektor, któremu eksperci bacznie przyglądać się będą w nadchodzących miesiącach: rynek nieruchomości.

Programy rządowe mające na celu pomoc w płaceniu czynszów najemcom komercyjnym oraz programy bankowe pozwalające dziesiątkom tysięcy Kanadyjczyków na odroczenie spłat kredytu hipotecznego mają wygasać w nadchodzących miesiącach, co sprawia, że ​​jesienią sektor ten będzie wart uwagi.

Rzeczywiście, istnieją dowody na to, że masowa pomoc rządowa i wsparcie dochodów odniosły pożądany efekt, utrzymując wypłacalność ludzi, ponieważ po COVID-19 osobiste bankructwa spadły do ​​rekordowo niskiego poziomu, ale w sektorze komercyjnym to zupełnie inna historia.

To jest spokojne lato przed burzą – określił sytuację jeden z ekspertów.