Sondaż przeprowadzony przez Maru / BLUE wykazał, że prawie 40 procent rodziców w Ontario nie pośle swych dzieci we wrześniu do szkoły. Większość z nich uważa, że ​​chodzenie do szkoły nie jest dzisiaj bezpieczne. Prawie trzy czwarte tych rodziców obawia się, że dzieci zarażą się COVID-19 i przyniosą wirusa do domu, aby zarazić innych.

Prawie 70 procent z tej grupy uważa, że ​​w szkołach nie dokonano wystarczających modyfikacji, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo – ​​klasy są zbyt duże, ich dzieci nie będą w stanie fizycznie dystansować się od rówieśników i nie ufają temu,że dzieci będą przestrzegały zasad bezpieczeństwa.

Obawy te nasilają się jeszcze bardziej w przypadku rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Z drugiej strony, główne powody, dla których ponad 60 procent rodziców chce wysłać swoje dzieci, to obawy związane z efektywnością zdalnego uczenia, kwestia potrzeb emocjonalnych dzieci,  zabawy i spotkań towarzyskich z przyjaciółmi.