W przeciwieństwie do Amerykanów, Kanadyjczycy są zadowoleni z tego, jak ich rząd radzi sobie w czasie pandemii. Co więcej, wydaje się, że koronawirus zjednoczył Kanadyjczyków.

Pew Research Center przeprowadziło ankietę wśród 14 276 osób dorosłych w 14 krajach, pytając ich właśnie o ocenę działań rządu i poczucie jedności obywateli. Między 10 czerwca a 3 sierpnia na pytania odpowiedziało 1037 Kanadyjczyków. Badano opinie w USA, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i Korei Południowej. Ogólnie 73 proc. badanych pozytywnie oceniło pracę swojego rządu, a 27 proc – negatywnie.

88 proc. respondentów z Kanady popiera odpowiedź rządu na kryzys, niezadowolonych jest 11 proc. W ogólnych notowaniach zajmuje trzecie miejsce.

Najgorzej przez swoich obywateli zostały ocenione działania władz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To też jedyne kraje, w których większość ankietowanych o działaniach rządu wypowiedziała się negatywnie (52 proc. w USA i 54 proc. w U.K.).

Najlepiej wypadła Dania – tu 95 proc. respondentów było zadowolonych, a drugie miejsce zajęła Australia (94 proc.).

Jeśli chodzi o poczucie jedności narodowej, znów przodowała Dania. 72 proc. Duńczyków stwierdziło, że mieszkańcy Danii są bardziej zjednoczeni teraz niż przed pandemią. Na drugim miejscu uplasowała się Kanada – 66 proc. badanych było zdania, że Kanadyjczycy są teraz bardziej zjednoczeni. 29 proc. uznało natomiast, że pandemia wprowadziła więcej podziałów.

Poczucie rozbicia narodu najczęściej wyrażają Amerykanie. Aż 77 proc. mówi, że Stany Zjednoczone są teraz bardziej podzielone niż były przed pandemią.

W wynikach badania dało się zauważyć, że w krajach, których obywatele słabo ocenili działania rządu, spadło poczucie jedności.

Autorzy ankiety zadali również pytanie o to, czy rozprzestrzenianie się koronawirusa można było ograniczyć dzięki lepszej współpracy międzynarodowej. Mediana wszystkich odpowiedzi wyniosła 59 proc. na tak i 36 proc. na nie.

Ostatnie pytanie dotyczyło wpływu pandemii na życie kobiet i mężczyzn. W 12 z 14 krajów większość respondentów odpowiedziała, że skutki pandemii są bardziej odczuwalne dla kobiet. W Kanadzie 69 proc. kobiet stwierdziło, że ich życie zmieniło się w dużym bądź dość dużym stopniu. W przypadku mężczyzn takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc.