Mississauga myśli już o zimie. Miasto zaczęło przyjmować wnioski do Windrow Snow Clearing Program. Program jest skierowany do osób w wieku powyżej 65 roku życia lub niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy przy odśnieżaniu. Przewidziano pomoc dla 300 mieszkańców. W ramach programu usuwana będzie część zaspy, która powstaje przed domem po przejechaniu pługu śnieżnego. Chodzi o odgarnięcie zaspy przy ulicy o szerokości trzech metrów, czyli mniej więcej takiego kawałka, by mógł wyjechać samochód. Odśnieżanie całego podjazdu nie jest przewidziane.

Miasto deklaruje, że ekipy usuwające śnieg z końców podjazdów będą zaczynać pracę w ciągu 36 godzin po zakończeniu opadów śniegu lub po zakończeniu odśnieżania przez pługi. Nie ma gwarancji, że śnieg będzie usuwany całkowicie, “do gołego betonu”, ale na tyle, by umożliwić bezpieczny wjazd na posesję czy wyjazd z niej.

Program zacznie się 30 listopada i potrwa do 12 marca. Koszt to przeważnie 200 dolarów, chyba że dana osoba spełnia określone kryteria finansowe i kwalifikuje się do bezpłatnej usługi. Wnioski można składać do piątku 6 listopada, do godziny 4:30 po południu. Formularz należy pobrać z internetu lub z community centre, wypełnić i odesłać skan lub skorzystać z tradycyjnej poczty.