Rząd federalny postanowił złagodzić dotychczasową politykę dotyczącą podróży transgranicznych w zakresie łączenia rodzin, zwiększając liczbę osób, które będą mogły przyjechać do Kanady, jednocześnie zwiększając monitorowanie podróżnych.

Zmiany pozwolą większej liczbie członków rodziny na przyjazd do Kanady, a także umożliwią studentom zagranicznym wjazd do kraju pod określonymi warunkami.
„Musieliśmy podjąć te kroki, biorąc pod uwagę, że nie jest to problem krótkoterminowy” – powiedziała Hajdu. „Epidemia nie zniknie w najbliższym czasie”.

Od 8 października do Kanady mogą przybywać członkowie dalszej rodziny obywateli Kanady i stałych mieszkańców Kanady, w tym osoby pozostające w wyłącznym związku konkubinackim   od co najmniej jednego roku oraz ich dzieci pozostające na ich utrzymaniu, a także dorosłe dzieci, wnuki, rodzeństwo i dziadkowie.

W przypadku  niezamężnych długoletnich par, które nie mają wspólnego adresu, będą one musiały złożyć notarialne oświadczenie o związku.

Od 8 października mogą również wjechać do kraju obcokrajowcy niespokrewnieni w celach okolicznościowych, takich jak bliski przyjaciel doświadczający choroby zagrażającej życiu, krytycznego urazu lub śmierci, z możliwością zwolnienia z kwarantanny w celu odwiedzenia umierającej ukochanej osoby.

Decyzja o umożliwieniu komuś wcześniejszego zakończenia kwarantanny będzie skoordynowana z władzami prowincji lub terytoriów – powiedziała Hajdu.

Od 20 października studenci zagraniczni, którzy uczęszczają do instytucji edukacyjnej, która ma plan gotowości na COVID-19 zatwierdzony przez prowincyjne lub terytorialne władze zdrowotne, będą również mogli wjechać do Kanady.

Rząd federalny twierdzi, że bardziej szczegółowe informacje na temat tego, kto może kwalifikować się do wjazdu, będą dostępne na stronie internetowej  ministerstwa w przyszłym tygodniu.

Podróżni wjeżdżający do Kanady nadal będą musieli poddać się kwarantannie przez 14 dni po przyjeździe, chyba że przyznano im zwolnienie.

Chociaż rząd  wpuści więcej osób do Kanady, ulepsza również obecne środki monitorowania, aby upewnić się, że wszyscy przestrzegają  obowiązkowych nakazów kwarantanny.

Niezastosowanie się do krajowego prawa dotyczącego kwarantanny może skutkować grzywną lub karą więzienia, w zależności od powagi sytuacji.

Podróżni lecący do Kanady muszą przejść kontrolę stanu zdrowia przed wejściem na pokład, a żaden cudzoziemiec wykazujący objawy COVID-19 nie może wjechać do kraju.