Wziąłem dziś udział w kolejnym zdalnym, bardzo twórczym i ożywczym spotkaniu konsultacyjnym z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. By zobrazować państwu jak efektywnie można wykorzystać 3 godziny – zamieszczam zestaw pytań, jakie zadaliśmy razem z Grzegorz Braun oraz zestaw odpowiedzi w formie cytatów, jakie otrzymaliśmy ze strony licznie zgromadzonych przedstawicieli rządu. – pisze na swej stronie FB Jakub Kulesza z Konfederacji.

1. Grzegorz Braun: Jakie są podstawy prawne podejmowanych przez rząd działań? Konfederacja (oraz zapadłe przed sądami wyroki) zdecydowanie kwestionuje legalność tak zwanych obostrzeń.

Premier Mateusz Morawiecki: „Podstawą prawną jest ustawa z marca, a jeśli nie do wszystkich działań mamy podstawę prawną to na następne posiedzenie Sejmu przygotujemy nową ustawę.”
Szef KPRM Michał Dworczyk: „Jako że jest to kwestionowane przez polityków i prawników to zostanie to zmienione w ustawie. Projekt jest już gotowy.”

2. Jakub Kulesza: Jakie są podstawy naukowe podejmowanych przez rząd działań? Na podstawie jakich prac naukowych, zamówionych ekspertyz czy modeli epidemiologicznych została obrana przez rząd taka, a nie inna strategia walki z epidemią?

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Premier Mateusz Morawiecki: „Tak, doradzają nam epidemiolodzy” (brak nazwisk, prac, tytułów).

3. Jakub Kulesza: Czy rząd analizował studium przypadku polityk walki z epidemią innych rządów – np. Szwecji? Czy była w ogóle rozważana koncepcja uzyskania odporności zbiorowej przez mniej zagrożone grupy społeczne – osoby młode i zdrowe.

Użytkownik podpisany jako Minister Zdrowia Adam Niedzielski: „Model Szwedzki zakłada śmierć niektórych osób. Ja, jako lekarz, takiego modelu nie akceptuję.”
Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas: „Pan jest bardzo młody. Proszę pomyśleć o swoich dziadkach. Wybór należy do Pana.”

4. Jakub Kulesza: Czy rząd analizował koncepcję walki z epidemią zawierającą modele epidemiologiczne, którą opracował w marcu Krzysztof Szczawinski. Wyliczył on, że do osiągnięcia odporności stadnej wystarczy immunizacja 20 – 30 proc. obywateli. Na początku kwietnia został poproszony o przedstawienie swojego modelu tarczy na Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.

BRAK ODPOWIEDZI

5. Jakub Kulesza: Czy rząd zapoznał się z Deklaracją z Great Barrington? Analiza zbieżna z koncepcją Krzysztofa Szczawińskiego, a stworzona pół roku później przez niekwestionowane autorytety – profesorów uniwersytetów Harvarda, Stanforda i Oxfordu. Deklaracja ta całkowicie podważa metodę walki z epidemią poprzez lockdown i masowe obostrzenia. Została ona podpisana przez 9 115 naukowców z dziedziny medycyny i zdrowia publicznego oraz 23 510 praktykujących medyków.

BRAK ODPOWIEDZI

Do tego bonus ze strony szefa Sanepidu Jarosława Pinkasa: „Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od spółek skarbu państwa i rządu. Dostaliśmy nowe samochody, nowe komputery i nowe telefony, które posłużą nam przez lata.”

Jakakolwiek merytoryczna dyskusja z nimi nie ma sensu. Zmarnowałem 3 godziny, które mógłbym poświęcić na bardziej produktywną pracę. Ze spotkania wyłania się obraz państwa z dykty kierowanego przez nieodpowiedzialnych, rozemocjonowanych i niekompetentnych biurokratów z przypadku, niewyposażonych w zdolność jakiegokolwiek strategicznego myślenia, analizowania i planowania.

Biada nam – konstatuje Jakub Kulesza

Źródła w komentarzach.