22 października rząd federalny przedstawił w Izbie Gmin ustawę zmieniającą brzmienie przysięgi obywatelskiej. Poprawka do Citizenship Act dotyczy wprowadzenia do przysięgi fragmentu odnoszącego się do praw ludności rdzennej. W ten sposób rząd chce się wywiązać z wcielenia w życie zaleceń komisji ds. pojednania z ludnością rdzenną.

Według rządowej propozycji nowy obywatel składałby przysięgę na wierność Królowej i jej potomkom oraz zobowiązywałby się do przestrzegania prawa funkcjonującego w Kanadzie, w tym Konstytucji, która uznaje prawa ludności rdzennej wynikające z traktatów z First Nations, Inuitami i Metysami.

Zdaniem rządu nowa przysięga będzie bardziej „inkluzywna” i przyczyni się do poprawy relacji z ludnością rdzenną. Nowi Kanadyjczycy będą bardziej świadomi roli ludności rdzennej w kształtowaniu się tożsamości kraju.