Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw, która ma na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z pandemią koronawirusa. Niezwykłe kontrowersje budzi art. 15 ustawy, który może sugerować, że władze będą mogły teraz zmuszać do przeprowadzania obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

 

Art. 15 ustawy zawiera w sobie zapis o „obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”. Budzi to kontrowersje i niedomówienia, ponieważ, praktyka terminologii medycznej wskazuje, że do „środków profilaktycznych i zabiegów” zalicza się m.in. szczepienia ochronne. Przyjęcie przez Senat tych zapisów może oznaczać, że szczepionki przeciwko koronawirusowi mogą zostać wprowadzone jako obowiązkowe dla każdego obywatela.

 

„W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadza się następujące zmiany: […] w art. 46 b pkt 4. otrzymuje brzmienie: „obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów” – brzmi art. 13 ustawy przyjętej przez posłów.

 

Zapis jest na tyle nieprecyzyjny, że można go interpretować także w taki sposób, że rząd będzie miał pełne prawo zmuszać osoby do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, niezależnie od ich stanu zdrowia i sytuacji pacjenta.

 

Wojciech Cejrowski komentuje: „Zrobili szum z Gietychem i innymi aresztowaniami… a po cichu wprowadzili zapis o przymusowych szczepieniach i kaftanach bezpieczeństwa. Felczer może cię obezwładnić na kilka godzin, wsadzić w kaftan bezpieczeństwa i podawać dowolne środki” .

„O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie” – brzmi punkt 2. w art. 36 ustawy.

 

 

Źródło:   Facebook, PCh24.pl