Poniedziałkowa aktualizacja fiskalna przewiduje, że do końca marca 2021 r. deficyt osiągnie 381,6 mld dol i może wzrosnąć jeszcze bardziej, w zależności od czynników, takich jak dotkliwość przyszłych przestojów i wskaźnik zakażeń COVID-19.

Rząd liberalny twierdzi, że przygotowuje się do wydania do 100 miliardów dolarów, aby uruchomić gospodarkę po pandemii. Wartość pakietu krótkoterminowych środków stymulacyjnych wynosi od 70 do 100 miliardów dolarów na mniej więcej trzy lata.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Rząd federalny dodaje szereg form wsparcia, aby pomóc ludziom i firmom oraz zwiększyć dochody. Oto kilka najważniejszych informacji:

Wsparcie rodzin
Rodziny o średnich i niskich dochodach otrzymają do 1200 dol. na każde dziecko poniżej szóstego roku życia w 2021 roku.

Rodziny, które kwalifikują się do kanadyjskiego zasiłku na dziecko i uzyskują dochód netto w wysokości 120 000 dol. lub mniej, otrzymają te pieniądze w postaci czterech płatności wolnych od podatku po 300 dol. każda.

Pierwsza płatność w wysokości 300 dol. nastąpi wkrótce po przyjęciu przepisów, a pozostałe płatności – w kwietniu, lipcu i październiku.

Rodziny, które osiągają dochód netto powyżej 120 000 dolarów, byłyby uprawnione do połowy wynagrodzenia otrzymywanego przez rodziny o niższych dochodach i otrzymywałyby je według tego samego harmonogramu.

Wsparcie dla młodzieży
Rząd federalny wyda 447,5 miliona dolarów w latach 2021-22, aby stworzyć dodatkowe 40000 miejsc pracy letniej dla młodych ludzi. Rząd wprowadza również zmiany w programie, aby umożliwić pracodawcom zatrudnianie młodzieży poza okresem letnim.

Plan umożliwia również pracodawcom zwrot do 100% wartości minimalnego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego młodego człowieka. Nowe wsparcie obejmuje środki umożliwiające pracodawcom łatwiejsze zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze godzin.

Rząd zainwestuje   575,3 miliona dolarów w swoją strategię na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i szkolenia zawodowego w ciągu najbliższych dwóch lat, aby stworzyć 45 300 miejsc pracy dla młodych ludzi, którzy stracili pracę lub nie mogą uczestniczyć w życiu zawodowym z powodu pandemii.

Absolwenci szkół wyższych i programów przyuczania do zawodu również zobaczą, że oprocentowanie oraz federalna część ich pożyczek studenckich lub na praktykę zostanie darowane na lata 2021-22. Rząd federalny twierdzi, że pomoże to 1,4 mln osób..

Zielona gospodarka
Kanadyjczycy będą mogli ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 dol. na poprawę efektywności energetycznej swoich domów.

Rząd federalny przeznacza również 150 milionów dolarów w ciągu trzech lat na pomoc Natural Resources Canada w zwiększeniu liczby stacji ładowania obsługujących pojazdy o zerowej emisji.

Ulga GST / HST
Rząd federalny nie będzie pobierał GST / HST od sprzedaży masek i osłon twarzy. Inicjatywa będzie kosztować 95 milionów dolarów w ciągu dwóch lat, począwszy od 2020-21.

Bezpieczne społeczności
Funkcjonariusze RCMP pierwszej linii otrzymają kamery namundurowe. Program będzie kosztował 238,5 miliona dolarów w ciągu najbliższych sześciu lat, począwszy od 2020-21. Następnie program będzie finansowany w wysokości 50 milionów dolarów rocznie.

Inicjatywa jest wdrażana, aby „odpowiedzieć na obawy dotyczące działań policyjnych ze strony “społeczności rasowych i tubylczych”.

Rząd federalne przekaże również władzom municypalnymi regionalnym 250 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, począwszy od 2021-22, w celu wsparcia programów zwalczania gangów.

Cyfrowi giganci
Zagraniczne firmy sprzedające produkty lub usługi cyfrowe w Kanadzie będą musiały zarejestrować się, pobierać i odprowadzać podatek GST / HST od  sprzedaży podlegającej opodatkowaniu.

Rząd federalny twierdzi, że proponowany podatek zwiększy dochody federalne o 1,2 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat, począwszy od 2021-22.

Praca z domu
Ponieważ tak wielu Kanadyjczyków pracuje teraz w domu, Revenue Canada pozwoli Kanadyjczykom „z niewielkimi wydatkami” ubiegać się o odliczenie od podatku do 400 dolarów z tytułu pracy w domu bez konieczności okazywania rachunków.

Nowe źródła przychodów
Rząd federalny zacznie stosować podatek GST / HST do wynajmu krótkoterminowego opartego na platformie cyfrowej w lipcu 2021 r. dotyczy to firm takich jak Airbnb i inne witryny z ofertami wynajmu wakacyjnego. Oczekuje się, że ruch ten przyniesie 360 ​​milionów dolarów nowych przychodów w ciągu pięciu lat.

Rząd federalny twierdzi, że w nadchodzącym roku podejmie również kroki w celu wprowadzenia podatku, który obejmie lokale mieszkalne należące do osób nie będących rezydentami w Kanadzie.

Rząd twierdzi również, że w ciągu najbliższych pięciu lat wyda 606 milionów dolarów na walkę z międzynarodowym unikaniem płacenia podatków.