War­szaw­ska Pra­ga w ostat­ni dzień 2020 roku. Zdą­ży­li­śmy przed godzi­na policyjną! 🙂

Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak