Waśniewski: OBOWIĄZKI POLSKIE…

9 sierpnia 1864r. w podwarszawskiej wsi Kamionek (dziś obecnie Praga – Południe) ur. się Roman Dmowski, w ubogiej rodzinie drobnoszlacheckiej, która pieczętowała się herbem Pobóg. Wielki społecznik, pozytywista, głoszący hasła pracy od podstaw, głosił tezy: „Mamy wielką rzeszę analfabetów i w nich nasza cała nadzieja” lub „ Na ludzie wiejskim, jako na głównej armii, oprzeć się musi praca narodowa”

2 stycznia 1939 r. w Drozdowie umarł Roman Dmowski, jeden ze ścisłego grona OJCÓW NIEPODLEGŁOŚCI. Jego pogrzeb 7 stycznia 1939 r., na Cmentarzu Bródnowskim, stał się manifestacją narodową.  Do grobu złożono urnę z wodą z Bałtyku i ziemią z Pomorza, o które walczył skutecznie dla Polski podczas konferencji wersalskiej. „Kurier Warszawski” pisał:  Zgasł jeden z największych umysłów politycznych na szlaku dziejów Polski. Dmowski był publicystą politycznym i twórcą podstaw ideologii narodowej w Polsce. Cieszył się dużym autorytetem wśród znacznej części społeczeństwa.

Jego najsłynniejsze publikacje to m.in.: Myśli nowoczesnego Polaka (1903), Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908),  Polityka polska i odbudowanie państwa (1925), Przewrót (1934).

Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu  opartego na narodowych interesach i realizmie politycznym. Uważał, że Polacy, tak jak inne narody, mają do odegrania własną misję cywilizacyjną.

W publikacji wydanej w 1928 r. pisał: „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”. Z jego publikacji wywodzi się idea Polski jako „wielkiego państwa katolickiego narodu polskiego”.

Piętnował wady polskie takie jak bierność, lenistwo, niezdolność do pracy zbiorowej czy niezdyscyplinowanie.

W 1919 roku, jako delegat Polski na paryską konferencję pokojową, przez wiele godzin referował sprawę granic Polski, zabiegając o przywrócenie nam Górnego Śląska, Pomorza z Gdańskiem, Warmii i Mazur, przyłączenie części Kresów wschodnich.

28 czerwca 1919 r. podpisał w imieniu Rzeczypospolitej, razem z Ignacym Janem Paderewskim, Traktat Wersalski.  To było jego polityczne opus vitae.

Pokolenia polskich patriotów wychowały się na „Myślach nowoczesnego Polaka”  wydanej w 1903.  Przedstawił tam program solidaryzmu społecznego.  Podkreślał, że naród stanowi jedność.  Potępił bolszewicki komunizm jako źródło nienawiści między warstwami społecznymi.

Choć był współtwórcą odrodzonej Rzeczypospolitej, nie brakuje takich, co plują na jego pomnik przy placu na Rozdrożu w Warszawie, bo był „antysemitą”! Żeby Romana Dmowskiego skompromitować, i podważyć Jego wiarygodność wywodów i wypowiedzi, to Jego wrogowie używali i używają określenia, że był kontrowersyjny. To określenie wymyśliła żydo–komuna, żeby podważyć wiarygodność danej osoby.

Nie może być tak, że ktoś jest kontrowersyjny, bo albo mówi prawdę albo kłamie. Nie pytają, czy był dobrym Polakiem, bo to dla nich bez znaczenia!  Dobry fachowiec, ale bezpartyjny – mawiano w czasach komunistycznych, a to oznaczało zamknięcie drogi do kariery.

W naszych czasach zastąpiono ten dogmat innym: dobry, ale „antysemita”… Ustaleniem tego, kto jest „antysemitą”, zajmuje się autorytarnie medialne lobby.  Nawet Żyd bywa „antysemitą”!  Na przykład amerykański politolog dr Norman Finkelstein – syn więźniarki Majdanka i więźnia KL Auschwitz…  Protestował przeciwko obciążaniu Polaków winą za zagładę Żydów; ostrzegał nas przed roszczeniami, które przewidział już 20 lat temu! Dla władz w Warszawie nie ma tematu odszkodowań żydowskich, i tu nie ma znaczenia jaka opcja polityczna rządzi.

Ordery, odznaczenia i tytuły naukowe.

Roman Dmowski generalnie i konsekwentnie odmawiał przyjmowania odznaczeń i wyróżnień.

– 8 grudzień 1921 r. na Uniwersytecie Poznańskim przyjął dożywotni patronat honorowy korporacji akademickiej „Baltia”

– 2 maja 1923 Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski

– 1923 r. Doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego

– 6 listopada 2018 r. Order Orła Białego pośmiertnie nadał Prezydent RP Andrzej Duda

Otrzymał znaczące odznaczenia z Rumunii, Holandii i Anglii.

Roman Dmowski bardzo dobrze zasłużył się Ojczyźnie, był wyjątkowo prawym Synem.  Obrona jego dobrego imienia jest także naszym polskim obowiązkiem.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

   Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego

„Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Komendant Grzegorz Waśniewski