Okazuje się, że nie słabnie poparcie dla rozszerzenia dostępu do wspomaganego samobójstwa. 69 proc. ankietowanych przez Ipsos na zlecenie Dying with Dignity Canada stwierdziło, że jest za usunięciem przepisu możliwości kwalifikowania do wspomaganego samobójstwa jedynie osób, których śmierć jest bliska i nieuchronna. To właśnie zapis zakwestionowany przez sąd najwyższy w Quebecu i uznany za niekonstytucyjny.

Aby zapewnić konstytucyjność, rząd federalny przedstawił ustawę C-7, która przewiduje dostęp do eutanazji dla osób nie będących u kresu swych dni.

Poparcie dla usunięcia wymagania niechybnej śmierci wyraziło 68 proc. respondentów, którzy identyfikowali się jako osoby z chroniczną niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, która w znacznym stopniu wpływa na ich życie codzienne. Tylko 8 proc. respondentów z niepełnosprawnościami wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia przepisu, a 24 proc. raczej było przeciwnych.

Dalej 65 proc. było za usunięciem ograniczeń dla osób cierpiących tylko na choroby psychiczne. 78 proc. natomiast zdecydowanie poparło inną poprawkę do ustawy znoszącą wymóg udzielenia ostatecznej zgody na eutanazję tuż przed rozpoczęciem procedury wspomaganego samobójstwa. 76 proc. jest nawet za wydawaniem decyzji jeszcze przed diagnozą, co mogłoby się odnosić do osób, które boją się, że w przyszłości mogą zachorować na demencję lub inną chorobę zaburzającą świadomość.

64 proc. uważa za słuszne dopuszczenie wspomaganego samobójstwa “dojrzałych nieletnich”.

Jeśli chodzi o składanie deklaracji o chęci poddania się eutanazji “na zapas” przez osoby cierpiące na ciężkie i nieodwracalne schorzenia, to takie rozwiązanie popiera 83 proc. ankietowanych.

CEO Dying with Dignity, Helen Long, mówi, że wyniki niewiele się różnią od tych uzyskanych w zeszłym roku. Long podkreśla, że opinia publiczna jest niezachwiana mimo nagłaśniania różnych sprzecznych opinii.

W ankiecie uczestniczyło 3500 dorosłych Kanadyjczyków. Badanie przeprowadzono przez internet w dniach 12-17 lutego. Dało się zauważyć, że poparcie dla poszczególnych elementów ustawy rośnie z wiekiem respondentów. Osoby ciemnoskóre, należące do mniejszości etnicznych i ludność rdzenna były nieco mniej entuzjastyczne, za to te należące do środowisk LGBTQ2S wyrażały ponadprzeciętne poparcie.