W piątek opublikowano listę ontaryjczyków, którzy w zeszłym roku pracując w sektorze publicznym, zarobili ponad 100 000 dolarów. Znalazło się na niej ponad 200 000 nazwisk. Dla porównania w 2019 było ich ponad 150 000. Średnia pensja osób z “sunsine list” w 2020 roku spadła do 125 871 dol. ze 127 396 dol. rok wcześniej.

Pierwsze miejsce zajął Kenneth Hartwick, dyrektor Ontario Power Generation. Hartwick zarobił w ubiegłym roku 1 236 056,84 dol. To o jedną trzecią więcej niż w 2019 roku, gdy znajdował się na drugim miejscu. Tym razem drugi był Dominique Miniere, główny dyrektor strategiczny Ontario Power Generation, który zarobił 1,14 miliona. Sześć z pierwszych dziesięciu osób z listy pracowało w OPG.

Kevin Smith, dyrektor University Health Network w Toronto, spadł na piąte miejsce z trzeciego. Jego ubiegłoroczne zarobki wyniosły 920 000 dol. Smith był najlepiej opłacanym pracownikiem w prowincji, który nie pracował w Ontario Power Generation. Przykładowo permier Doug Ford zarobił w zeszłym roku 210 000 dol.

Poniżej kontynuacja tekstu

Zdaniem prowincji zwiększenie liczby osób znajdujących się na liście ma związek z pandemią COVID-19 – która spowodowała wzrost zapotrzebowania na niektóre usługi publiczne, zwłaszcza z zakresu opieki zdrowotnej i edukacji. Część osób musiała pracować więcej i zarobiła więcej. Poza nadgodzinami wzrost wynagrodzeń mógł być związany z awansami, podwyżkami, premiami i odprawami.

Ontario jest zobligowane do publikowania “sunshine list” na mocy zapisów zawartych w Public Sector Salary Disclosure Act. Prawo zostało uchwalone za czasów konserwatywnego premiera Mike’a Harrisa w 1996 roku. Wszystkie organizacje, które otrzymują finansowanie z budżetu prowincji, muszą podawać nazwiska i stanowiska osób zarabiających ponad 100 000 dol. Wymóg ten obejmuje pracowników rządowych i sektor publiczny.