Toronto Regional Real Estate Board twierdzi, że kwiecień przyniósł rekordową liczbę sprzedaży domów w regionie, ale tempo obserwowanego na początku tego roku zaczyna słabnąć.

Zarząd podaje, że w kwietniu w regionie sprzedano 13 663 domy, co stanowi wzrost o 362 procent w porównaniu z 2957 nieruchomościami sprzedanymi w kwietniu ubiegłego roku, który był pierwszym pełnym miesiącem pandemii COVID-19.

Jednak sprzedaż domów w kwietniu spadła o 12,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Nowe listingi w kwietniu wzrosły o 237 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale spadły o 8,4 procent w porównaniu z marcem 2021 roku.

Średnia cena sprzedaży wyniosła 1090992 dol., co oznacza wzrost  w porównaniu z  820 226 dol. w kwietniu ubiegłego roku, ale spadek wobec 1097,565 dol. w marcu 2021 roku.

TRREB twierdzi, że spadki z miesiąca na miesiąc są oznaką osłabienia aktywności rynkowej i wskazują, że region może wyczerpywać pulę potencjalnych nabywców w ramach istniejącej populacji GTA.