Zdję­cia z pro­te­stu, jaki miał miej­sce w nie­dzie­lę 30 maja 2021 nade­słał Grze­gorz Waśniewski