Posłowie federalni przyjęli ustawę dotyczącą ogłoszenia narodowego dnia prawdy i pojednania. W piątek członkowie Izby Gmin jednogłośnie zdecydowali o zakończeniu debaty i szybkim przekazaniu ustawy C-5 do senatu.

Nowe święto państwowe miałoby upamiętniać ofiary szkół rezydenckich i osoby, które przeszły przez te szkoły. Z podobną inicjatywą w 2017 roku wystąpiło NDP. Tamta ustawa jednak utknęła w senacie dwa lata później.

Święto statutowe przypadałoby 30 września. Dotyczyłoby wszystkich osób pracujących w zawodach podlegających regulacjom federalnym.

Szkoły rezydenckie zaczęły powstawać w latach 80. XIX wieku. Były zakładane przez kościoły chrześcijańskiej i rząd federalny. Ich celem była asymilacja dzieci wywodzących się z ludności rdzennej. Placówki były miejscem nadużyć fizycznych i seksualnych. Tysiące dzieci zmarło. Ostatnią szkołę rezydencką zamknięto w 1996 roku w Punnichy, Sask.

Minister dziedzictwa narodowego Steven Guilbeault podziękował posłom za sprawną pracę nad przyjęciem ustawy.