Prowincja ogłosiła, że ​​rozważa dodanie pasów High Occupancy Toll (HOT) do autostrad 410 i 403 oraz QEW w Brampton, Mississauga i Oakville.

Aby rozładować zagęszczenie ruchu w obszarze Greater Toronto i Hamilton, prowincja rozważa dodanie pasów HOT do często używanych autostrad w ramach nowego projektu pilotażowego.

Mieszkańcy będą musieli zakupić tylko jedno zezwolenie na wszystkie pasy HOT części pilotażowej.

Pasy HOT na 410 rozciągałyby się od Eglinton Avenue do Clark Boulevard w Mississauga i Brampton, podczas gdy pasy na 403 rozciągałyby się od węzła 407/403 do 401 w Mississauga, a pasy na QEW rozciągałyby się od Trafalgar Road w Oakville do linii Guelph w Burlington.

Koszt zezwolenia wynosiłby około 180 dol za trzymiesięczny okres .Dodatkowo, od listopada 2021 r., zostanie udostępnionych do sprzedaży dodatkowych 500 zezwoleń na pasy HOT, co daje w sumie około 1350 zezwoleń na każdy trzymiesięczny okres.

„Natężenie ruchu na naszych autostradach   to od dawna problem, dla którego potrzebujemy kreatywnych rozwiązań. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć wyniki rozszerzenia pilotażu pasów HOT na  ruchliwe odcinki autostrad 410 i 403” – stwierdził Deepak Anand, MPP w Mississauga-Malton