Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wraz z całym Episkopatem i w łączności z wiernymi ponowił w piątek 11 czerwca 2021 Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wydarzenie miało miejsce podczas Mszy świętej o godzinie 18 w jezuickiej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ten akt ponowiono rok później w Krakowie, w uroczystość NSPJ – 3 czerwca 1921 roku, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy okazji konsekracji tej świątyni.

11 czerwca 2021 roku, w 100. rocznicę tego wydarzenia, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie cały Episkopat ponowił akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu, a homilię wygłosił ks. dr Jarosław Paszyński, prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Uroczystość była transmitowana przez TVP Info, Telewizję Trwam i Radio Maryja oraz na kanale YouTube bazyliki pw. NSPJ w Krakowie. W tym samym dniu Akt ten został dokonany we wszystkich parafiach w Polsce (a o godzinie 19 – również na Jasnej Górze).

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie jest centralnym ośrodkiem kultu Najświętszego Serca Jezusa w Polsce. Powstała staraniem jezuitów w latach 1909-1912 i była wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Projekt przygotował w stylu wczesnego modernizmu Franciszek Mączyński. Konsekracji świątyni dokonał bp Anatol Nowak w 1921 roku. W 1960 roku papież Jan XXIII nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej. Obok bazyliki mieszczą się: Kolegium Jezuitów wraz z seminarium duchownym, Akademia Ignatianum i Wydawnictwo WAM. Bazylika jest stacją na Krakowskim Szlaku Świętych.

Świątynię charakteryzuje m.in. fryz mozaikowy na jej absydzie. Przedstawia on hołd narodu polskiego składany Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Zbawiciela ukazującego swe Serce adoruje grupa 55 osób. Po prawej stronie Chrystusa zostali przedstawieni polscy święci i błogosławieni, zaś po lewej – przedstawiciele poszczególnych stanów narodu.

Pośrodku kompozycji, na złocistym tle artysta umieścił Chrystusa w postawie stojącej, z rozłożonymi rękami, zapraszającego wszystkich ku Sobie. Fryz powstał z ponad pół miliona drobnych elementów. Każdy z nich został osadzony na trwałe w cementowo-wapiennej zaprawie. Kompozycję fryzu zamykają z obu stron mozaiki przedstawiające dymiącą kadzielnicę. Dym kadzidła ma wyrażać żarliwą modlitwę Kościoła.

– Przykład wiary naszych praojców, utrwalony na mozaikowym fryzie, powinien zachęcić wszystkich naszych rodaków do oddawania czci Bożemu Sercu w rozpoczętym trzecim tysiącleciu – podkreśla ks. Stanisław Groń SJ.

KAI

MWł