Eksperci twierdzą, że nieszczepieni pracownicy powracający do biur mogą być zobowiązani do dalszego noszenia masek, omijania wspólnych pomieszczeń, a być może  nawet mogą zostać poproszeni o pozostanie w domu.

Gdy miejsca pracy zaczynają się ponownie otwierać, pracodawcy zmagają się z tym, jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom – w tym osobom nieszczepionym.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Według ekspertów ds. zasobów ludzkich jest to sytuacja, która  stygmatyzować niezaszczepionych i potencjalnie wywołać u niepokój w miejscu pracy.

Niektórzy pracodawcy stworzyli zachęty, aby zachęcić pracowników do zaszczepienia się. Inni rozważają politykę, która czyni szczepienia niezbędnym warunkiem zatrudnienia, który może spowodować, że pracownicy, którzy zdecydują się nie szczepić z powodów osobistych, pozostaną bez pracy.

„Mieliśmy kilku klientów, którzy pracują w biurze, którzy chcą zaproponować obowiązkową politykę szczepień w swoim miejscu pracy” – powiedziała Olivia Cicchini, specjalista prawa pracy w Peninsula Canada, firmie konsultingowej zajmującej się zasobami ludzkimi i BHP z siedzibą w Toronto. „Jeśli możesz udowodnić, że potrzebujesz tego wymogu, na przykład, jeśli twoi pracownicy spotykają się z klientami lub nie masz wystarczająco dużo miejsca na fizyczne oddalenie, możesz to uzasadnić”.

Powiedziała jednak, że osoby, które nie mogą zostać zaszczepione z powodów medycznych lub religijnych, chronione są przez ustawodawstwo dotyczące praw człowieka.

„Jeśli twoje miejsce pracy znajduje się w Kanadzie i nie jest uzwiązkowione, pracodawcy mogą zwolnić pracowników z dowolnego powodu w dowolnym momencie, o ile ten powód nie jest dyskryminujący” – powiedziała Cicchini.

„Jeśli pracownik zdecyduje się nie szczepić tylko z powodu osobistego wyboru, pracodawca może zdecydować o zwolnieniu bez podania przyczyny i zapewnić mu odprawę.”.

Jednak przepisy, które rozróżniają pracowników, którzy zrezygnowali ze szczepień – takie jak obowiązkowe maski, rozłożony dzień pracy lub segregacja nieszczepionych pracowników na określone piętra lub obszary w biurze – budzą obawy dotyczące prywatności i stygmatyzacji, twierdzą eksperci. „Staje się to   problemem dotyczącym prywatności, ponieważ nagle wszyscy wiedzą, że nie zostałeś zaszczepiony”…