Miejska komisja ds. ogólnych w Hamilton zaproponuje radnym miasta wprowadzenie podatku od nieużytkowanych nieruchomości. Jeśli rada przystanie na propozycję, członkowie komisji zajmą się przygotowaniem odpowiednich przepisów. Planowane są też konsultacje społeczne w tej sprawie. Jako możliwą datę wprowadzenia zmian w życie podaje się początek roku 2022.

Wprowadzenie podatku miałoby na celu zwiększenie dostępności przystępnych mieszkań i domów. Podobne rozwiązanie rozważają władze Toronto i Ottawy. Podatek ma wynosić 1 proc. od wartości nieużytkowanego domu.

Urzędnicy z Hamilton szacują, że roczny koszt prowadzenia programu podatkowego wynosiłby od 1 do 1,3 miliona dol. Mieści się w tym wynagrodzenie dla ośmiu osób. Prognozowane wpływy mają wynosić od 800 000 dol. do 1,6 mln dol.