WIELKI SUKCES UCZNIÓW Z KANADY

W KONKURSIE RECYTATORSKIM ZORGANIZOWANYM PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA RP.

„Słowem – Polska”- pod takim tytułem zakończył się Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Polski. O nagrodę Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy ubiegało się 720 uczniów z całego świata, których organizatorzy podzielili na trzy grupy wiekowe: 7-9 lat, 10-13 lat i 14-19 lat.  Kanadę reprezentowało 29 uczniów z 9 szkół polonijnych. Konkurs odbył się w terminie marzec-czerwiec 2021 roku. W etapach: szkolnym, krajowym i kontynentalnym uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować trzy różne utwory wybranych autorów: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ignacego Krasickiego i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W obradach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kongresu Oświaty Polonijnej (w tym prezes ZNP w Kanadzie Iwona Malinowski), Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Wolność i Demokracja”oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W ostatnim etapem zadaniem Komisji było rozstrzygnięcie Konkursu polegające na wyłonieniu finalistów i laureatów z każdej kategorii wiekowej. Do finałowego etapu zakwalifikowało się 27 uczniów po 9 z każdej grupy wiekowej.

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że VICTORIA RELSKA ze Szkoły Polskiej im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto (grupa 10-13 lat) i SOPHIA PIECZARA ze Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II w Calgary (grupa 10-19) zajęły II MIEJSCE w swoich grupach. W Finale Victoria recytowała wiersz Ignacego Krasickiego pt.„Lew i zwierzęta, a Sophia wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.„Tych miłości, które z nami..”. Jest to ogromny sukces dla tych uczennic, ich rodziców i nauczycieli oraz dla szkolnictwa polonijnego w Kanadzie. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Polonia kanadyjska są dumne z tak zdolnej młodzieży. Pomimo pandemii i zdalnego nauczania ten rok szkolny obfitował w wiele sukcesów w konkursach lokalnych i międzynarodowych. Wielkie słowa uznania dla uczestników i wszystkich, którzy do tych sukcesów się przyczynili.

Gratulujemy Victorii i Sophii oraz wszystkim uczestnikom Konkursu!
Więcej informacji na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurs-recytatorski-slowem-polska/

Zarząd Główny ZNP w Kanadzie