Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki link do strony kanadyjskiego urzędu skarbowego, która określa w jaki sposób na użytek Urzędu Skarbowego staje  przestaje się być rezydentem w Kanadzie. Wiemy zaś z innego rozporządzenia, że osoby nie będące rezydentem w Kanadzie mogą opuścić kraj – emigrować – do 28 lutego 2022 roku

ta strona to:

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/leaving-canada-emigrants.html

 

czytamy tam m.in.

Czy jesteś emigrantem?
Kiedy stajesz się nierezydentem

Czy jesteś emigrantem?
Ogólnie rzecz biorąc, jesteś emigrantem dla celów podatku dochodowego , jeśli spełniają wszystkie z poniższych warunków :

Wyjeżdżasz z Kanady, aby mieszkać w innym kraju
Zrywasz swoje więzi mieszkaniowe z Kanadą
Zerwanie więzi mieszkaniowych z Kanadą oznacza, że ​​nie utrzymujesz swoich głównych więzi z Kanadą. Może tak być w Twoim przypadku, jeśli:

  • Zbywasz lub rezygnujesz z domu w Kanadzie i zakładasz stałe gospodarstwo domowe w innym kraju
  • Twój współmałżonek, partner lub osoby pozostające na Twoim utrzymaniu opuszczają Kanadę
  • Pozbywasz się majątku osobistego i zrywasz więzi społeczne w Kanadzie oraz nabywasz je lub ustanawiasz w innym kraju
  • Jeśli wyjeżdżasz z Kanady i utrzymujesz więzi mieszkaniowe w Kanadzie, zwykle jesteś uważany za faktycznego mieszkańca , a nie emigranta. Jeśli jednak jesteś również uważany za rezydenta innego kraju, z którym Kanada ma umowę podatkową , możesz zostać uznany za nierezydenta.

Uznani za nierezydentów podlegają takim samym zasadom jak emigranci .

(…)

Co musisz zrobić, gdy zostaniesz emigrantem
Jeśli nadal masz konta bankowe w Kanadzie lub kwoty, które są Ci wypłacane z Kanady, musisz powiadomić wszystkich kanadyjskich płatników i swoje instytucje finansowe, że nie jesteś już rezydentem Kanady .