Czy doczekamy się nowego programu ogólnokrajowego dla nieudokumentowanych pracowników jeszcze w tym roku?

W poprzednich dwóch latach wielu nieudokumentowanych pracowników budowlanych w prowincji Ontario uzyskało pobyt stały w specjalnym programie, stworzonym przez kanadyjski rząd, współpracujący z Kanadyjskim Kongresem Pracy (Canadian Labour Congress).
W pierwszej kolejności wnioski imigracyjne pracowników zatrudnionych w Kanadzie bez autoryzacji były składane i oceniane przez kongres, co także gwarantowało bezpieczeństwo prawne kandydatom bez statusu i sukces imigracyjny podania. Zgłoszenia nie trafiały bezpośrednio do urzędu imigracyjnego i jeśli nie spełniały warunków programowych, kongres nie przekazywał tych imigracyjnych spraw do biur imigracyjnych. Zbyt duża popularność programu i ograniczona ilość miejsc przyczyniła się do tego, że wiele osób pozostawało przez długi okres i nadal pozostaje na liście oczekujących.
Kongres nadal przyjmuje rejestracje na program.  https://canadianlabour.ca/permanentresidence/

Kto się kwalifikuje na istniejący już program Ontario?
Kandydat, który  zamieszkuje w Kanadzie bez żadnego statusu, przybył do Kanady jako rezydent tymczasowy (odwiedzający, student lub pracownik), przebywa w Kanadzie nieprzerwanie przez co najmniej pięć ostatnich lat i pracuje bez zezwolenia w branży budowlanej w rejonie Wielkiego Toronto, posiada trzy lata lub więcej doświadczenia.

Nasuwa się pytanie, czy te osoby, kwalifikujące się lub oczekujące na program Ontario, będą mogły skorzystać z nowego, zapowiadanego programu federalnego? Dla licznych to jedyna szansa na pozostanie.

Do tej pory tylko 500 osób rocznie mogło skorzystać z tej imigracyjnej inicjatywy, w dodatku to prawne udogodnienie dotyczyło jedynie naszej prowincji (Out of status construction workers program).

Pracownicy zagraniczni – budowlańcy, w podobnej sytuacji (bez statusu) w innych prowincjach, nie mieli możliwości korzystania z takiego, nowatorskiego programu.
To ten prekursorski program w Ontario przyczynił się myślę do tego, że od zeszłego roku, rząd federalny dąży do stworzenia programu ogólnokrajowego, który zapewniłby możliwość uregulowania stałej rezydencji 500 tysiącom imigrantów, którzy pracują w Kanadzie, bez autoryzacji i nie mają oficjalnego statusu.

Wspomniany program, obejmujący całą Kanadę, miałby szeroki zakres i dotyczyłby nie tylko osób, których wizy lub pozwolenia na pracę wygasły, ale także tych, których wnioski o uchodźstwo zostały wcześniej odrzucone. Wcześniej,większość imigracyjnych programów nie obejmowała osób, które zgłosiły się w Kanadzie na azyl.
Domyślam się, choć nie mogę jeszcze do końca być pewna, że pod uwagę będą brane takie czynniki jak wykonywany zawód, długość pobytu, pożyteczność ekonomiczna i integracja w Kanadzie. Możliwe, że i także znajomość języka, posiadanie rodziny w Kanadzie.
Na bliższe informacje dotyczące ogólnokrajowego programu dla nieudokumentowanych pracowników będziemy musieli jeszcze poczekać. Na pewno poinformujemy Was na bieżąco.
Premier Justin Trudeau wspiera inicjatywę uregulowania nieudokumentowanych pracowników, wystąpił do ministra imigracji o opracowanie projektu tej federalnej inicjatywy (imigracyjna amnestia).

Izabela Embalo
Konsultant Imigracyjny
Tel. 416-515-2022
www.emigracjakanada.com