Kanadyjski krajowy program odszkodowań za obrażenia poszczepienne opublikował nowe dane pokazujące, ilu Kanadyjczyków zgłosiło poważne niepożądane reakcje po szczepionce przeciw COVID-19 zatwierdzonej przez Health Canada i zażądało odszkodowania.

Program Wsparcia Urazów Poszczepiennych został po raz pierwszy ogłoszony w grudniu 2020 r. i oficjalnie uruchomiony w czerwcu 2021 r . Chociaż poważne reakcje na szczepionki są niezwykle rzadkie – mniej niż jedna na milion, według Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego (PHAC) – to zdarzają się.

Od czasu jego uruchomienia w czerwcu do 30 listopada 2021 r . program otrzymał 400 wniosków dotyczących obrażeń związanych ze szczepionką COVID-19, a mniej niż pięć zostało zatwierdzonych.

Według danych opublikowanych w czwartek 64 wnioski  ​​nie spełniają kryteriów kwalifikowalności lub   nie ma kompletnych informacji, podczas gdy 323 uznano za dopuszczalne .

Jeśli chodzi o to, co stanowi ciężki lub trwały uraz, PHAC twierdzi, że pacjenci musieli doświadczyć „zagrażających życiu lub zmieniających życie urazów, które mogą wymagać  hospitalizacji lub przedłużenia istniejącej hospitalizacji i skutkować trwałą lub znaczną niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy , inwalidztwem lub śmiercią”.

Ponadto osoby składające roszczenie musiały doświadczyć tego poważnego i trwałego urazu po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19 w Kanadzie w dniu 8 grudnia 2020 r. lub później.

Spośród dopuszczalnych roszczeń, 127 oczekuje na wstępną ocenę medyczną przez lekarza w celu ustalenia, czy wymagana jest dodatkowa dokumentacja medyczna, a 196 roszczeń ma już zakończone wstępne ustalenia lekarskie.

W przypadkach, w których przegląd medyczny jest zakończony, lekarz przystępuje do zbierania dodatkowej dokumentacji medycznej, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku 189 roszczeń.

Program zwraca uwagę, że jest to „najdłuższy krok” w procesie likwidacji szkód, ponieważ najpierw kontaktuje się z wnioskodawcami w celu wyrażenia zgody na odzyskanie tej dokumentacji medycznej od ich świadczeniodawców. Następnie z każdym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej kontaktuje się indywidualnie w celu uzyskania odpowiedniej dokumentacji.

Spośród tych wniosków pięć uznano za kompletne i oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną Medyczną. Według PHAC komisja składa się z lekarzy z odpowiednim doświadczeniem, którzy określą, czy istnieje związek między urazem a szczepionką.

Program, który jest administrowany przez RCGT Consulting w imieniu PHAC, informuje, że mniej niż pięć wniosków zostało ocenionych i zatwierdzonych przez Medical Review Board.

Jednakże, w zależności od okoliczności, PHAC zauważył, że Medical Review Board może zdecydować, czy potrzeba więcej informacji lub czasu, by właściwie ocenić niektóre roszczenia.

Jeśli zostanie ustalony prawdopodobny związek między urazem a szczepionką, program mówi, że kwota udzielonego wsparcia finansowego zostanie określona indywidualnie, ale odszkodowanie będzie obowiązywać wstecz od daty urazu lub śmierci.

Ze względu na ochronę prywatności PHAC twierdzi, że kwota odszkodowania wypłaconego Kanadyjczykom nie zostanie ujawniona, dopóki „wystarczająca liczba spraw nie zapewni anonimowości wnioskodawcom”.

Na dzień 3 grudnia odnotowano 28 825 doniesień o zdarzeniach niepożądanych w Kanadzie po szczepieniu szczepionką COVID-19, co stanowi 0,047% wszystkich podanych dawek. Spośród nich 6581 uznano za poważne, co stanowi 0,011 procent wszystkich dawek.

Kanada podała 63 882 150 dawek szczepionek, a ponad 80 procent kwalifikującej się populacji – osób w wieku pięciu lat i starszych – jest w pełni zaszczepiona.