We czwartek 27 stycznia na wiadukcie nad autostradą 403 tłum mieszkańców Mississaugi wyrażał poparcie dla protestujących kierowców wielkich ciężarówek.