W pią­tek 11 lute­go 2022 spa­ce­ru­je­my w Otta­wie po uli­cach zaję­tych przez pojaz­dy “Kon­wo­ju Wolności”