Współczesny proces polityczny jest zdominowany przez manipulację i zabiegi public relations – komentarz GoniecTv