W minioną niedzielę oficjalna rosyjska agencja RIA Nowosti, należąca do państwowego przedsiębiorstwa Rossiya Siegodnia, opublikowała interesujący artykuł pt. „Co Rosja powinna zrobić z Ukrainą?” , oryginał tutaj ,(można przetłumaczyć przez Google, jeśli ktoś już nie uczył się rosyjskiego w szkole)  podpisany przez Timofieja Siergiejcewa. Artykuł  tworzy propagandowe uzasadnienie do wojny oskarżając  Ukrainę o bycie „nazistowską” i  usprawiedliwia inwazję na ten kraj przez Rosję, twierdzeniem, że jest to operacja „denazyfikacji”.  RIA Novosti idzie jednak znacznie dalej.

Główne tezy-hasła tego uzasadnienia wojny na użytek nie tylko rosyjskiego społeczeństwa (RIA Novosti kierowana była niegdyś dla zagranicy) to:

  • Rosja jest odpowiedzialna za Ukrainę
  • Rosja i Zachód “pamiętają co innego”, jeśli chodzi o nazizm na Ukrainie
  • Rosja przystąpiła do walki z Zachodem o przyszłość świata
  • Ukraina stała się przykrywką działań mających na celu przekształcenie świata
  • Zachód jest gotowy walczyć “do ostatniego Ukraińca” nawet po klęsce Kijowa
  • Będziemy walczyć o prawo do “bycia i pozostania Rosją”
  • Ukraina podzieliła Zachód
  • Europa “boi się” denazyfikacji

 

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

A oto uzasadnienie terroru jakiemu mają zostać poddani Ukraińcy według rosyjskiego autora:

– cytujemy za https://www.outono.net/

„Naziści, którzy chwycili za broń, muszą zostać maksymalnie zniszczeni na polu bitwy. Nie należy dokonywać istotnego rozróżnienia między APU a tzw. batalionami narodowymi, a obroną terytorialną, która łączyła te dwa typy formacji wojskowych”. Artykuł oskarża te jednostki o to, że są „winne ludobójstwa narodu rosyjskiego” , a następnie dodaje: „Przestępcy wojenni i aktywni naziści muszą być ukarani w przykładny sposób . Musi nastąpić pełna czystka.  

Autor widzi nazistów wszędzie z wyjątkiem Rosji, dodaje: „ważna część mas, które są biernymi nazistami, wspólnikami nazizmu, jest również winna” , dodając: „ Sprawiedliwa kara dla tej części populacji jest tylko możliwe poprzez znoszenie nieuniknionych trudów sprawiedliwej wojny z systemem nazistowskim, prowadzonej z największą  dbałością  w stosunku do ludności cywilnej”.

Dla społeczeństwa ukraińskiego RIA Novosti  proponuje program represji: „Dalsza denazyfikacja masy ludności polega na reedukacji , którą osiąga się poprzez ideologiczne represje (tłumienie) postaw nazistowskich i ścisłą cenzurę: nie tylko w sferze politycznej , ale też koniecznie w sferze kultury i edukacji.“

RIA Novosti chce, aby ten totalitarny projekt  trwał co najmniej przez całe pokolenie.

„Kraj denazyfikowany nie może być suwerenny. Państwo denazyfikujące, Rosja, nie może przejść do liberalnego podejścia do denazyfikacji. Ideologia denazyfikatora nie może być kwestionowana przez winnego podlegającego denazyfikacji.

Czas trwania denazyfikacji w żadnym wypadku nie może być mniejszy niż jedno pokolenie , które musi się urodzić, dorosnąć i osiągnąć dojrzałość w warunkach denazyfikacji. ”

Autor postuluje  zakazanie nazwy Ukraina i proces „deukrainizacji”

Artykuł stwierdza, co następuje: „Nazwa „Ukraina” nie może być zachowana dla określenia jakiejkolwiek w pełni zdenazyfikowanej jednostki państwowej na terytorium wyzwolonym spod nazistowskiego reżimu.  „ Wraz z denazyfikacją nieuchronnie nastąpi również deukrainizacja , odrzucenie na dużą skalę sztucznie napompowanego etnicznego składnika samoidentyfikacji ludności terenów historycznej Małej Rusi i Nowej Rusi, zainicjowane przez władze sowieckie”.  RIA Nowosti postuluje więc wymazać Ukrainę z mapy jako niepodległy kraj i wykorzenić wszelkie pragnienia jego narodu, aby zachować wolność.

„ Ukrainizm to sztuczna konstrukcja antyrosyjska , która nie ma własnej treści cywilizacyjnej, element podrzędny obcej cywilizacji” – dodaje autor artykułu, proponując pójście o krok dalej: „Denazyfikacja Ukrainy to także jej nieunikniona de- Europeizacja. “

„Elita banderowców musi zostać zlikwidowana, jej reedukacja jest niemożliwa. Społeczne „bagno”, które wspierało ją czynnie i biernie działaniem i bezczynnością, musi przetrwać trudy wojny i przyswoić to doświadczenie jako lekcję historii i zadośćuczynienie za jego winę”.

To, co proponuje ta rosyjska agencja państwowa, jest tym samym, co zrobił Stalin, kiedy nakazał rzeź 22 000 polskich oficerów w Katyniu – uważa autor omówienia w https://www.outono.net/

Rosja chce wymazać ze szkół język ukraiński i historię Ukrainy

W rzeczywistości artykuł RIA Nowosti proponuje jeden ze środków zastosowanych przez nazistów i sowietów w Polsce po najeździe i podziale tego kraju: „wycofanie materiałów edukacyjnych i zakaz programów edukacyjnych na wszystkich poziomach zawierających nazistowskie wytyczne ideologiczne. Co ciekawe, ukraińska dziennikarka Margaryta Jakowenko donosi, że ​​w miastach zajętych przez Rosjan od 1 maja wznowione zostaną  zajęcia szkolne, bez tematyki historii i języka ukraińskiego. 

Ponadto autor artykułu w RIA Novosti postuluje następujące działania w “wyzwolonej” Ukrainie:

Etapy denazyfikacji można zdefiniować w następujący sposób:
—likwidacja nazistowskich formacji zbrojnych (tj. wszelkich formacji zbrojnych Ukrainy, w tym Sił Zbrojnych Ukrainy) oraz infrastruktury wojskowej, informacyjnej, edukacyjnej zapewniającej ich działalność;
—tworzenie organów samorządu publicznego i milicji (obrony i stróżów prawa) wyzwolonych terytoriów, chroniących ludność przed terrorem podziemnych grup nazistowskich;
—instalacja rosyjskiej przestrzeni informacyjnej;
—wycofanie materiałów edukacyjnych i zakaz programów edukacyjnych na wszystkich poziomach zawierających nazistowskie wytyczne ideologiczne;
—masowe działania śledcze w celu ustalenia osobistej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, szerzenie ideologii nazistowskiej i poparcie dla reżimu nazistowskiego;
—lustracja, publikowanie nazwisk wspólników nazistowskiego reżimu, angażowanie ich do pracy przymusowej przy odbudowie zniszczonej infrastruktury w ramach kary za działalność nazistowską (spośród tych, którzy nie będą podlegać karze śmierci lub pozbawienia wolności);
—przyjęcie na szczeblu lokalnym, pod nadzorem Rosji, pierwotnych aktów normatywnych denazyfikacji „od dołu”, zakazu wszelkich rodzajów i form odrodzenia ideologii nazistowskiej;
—ustanowienie pomników, tablic pamiątkowych, pomników ofiar ukraińskiego nazizmu, utrwalających pamięć o bohaterach walki z nim;
—włączenie kompleksu norm antyfaszystowskich i denazyfikacyjnych do konstytucji nowych republik ludowych;
—utworzenie stałych organów denazyfikacyjnych na okres 25 lat.

RIA Novosti twierdzi także nawiązując do propagandy sowieckiej, że sowiecka dyktatura była próbą „ratowania Zachodu”.