Spa­cer, bieg, rower — jaki­kol­wiek ruch — zbli­ża­ją nas do realu i pozwa­la­ją pew­niej stą­pać po zie­mi a na doda­tek napeł­nia­ją rado­ścią. — Ponow­nie rowe­rem po Eto­bi­co­ke Cre­ek Tra­il w Mississaudze.