Poka­za­li­śmy zdol­ność do mobilizacji

Komen­tu­je Andrzej Kumor