Popu­lar­ny sklep przy wytwór­ni wędlin Jo&John powięk­szył się o powierzch­nię nale­żą­cą daw­niej do skle­pu Eden Gar­den. Zapra­sza­my — moż­na kupić “Goń­ca”