Dzi­siaj odwie­dza­my pol­skie skle­py Jo and John, War­mia, Star­sky Super­mar­ket, Wisła…