„Na całym świecie zmiany klimatyczne zwiększają ryzyko konfliktu. Musimy podjąć działania, aby zająć się tym wpływem na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe”. – twierdzi Trudeau

Podczas wizyty szefa NATO w Kanadzie premier Kanady Justin Trudeau   zasugerował, że „zmiana klimatu”, rzekomo wpływająca na północ Kanady, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, i to mimo faktu że obecność wojskowa kanady w Arktyce jest minimalna.

Trudeau uważa, że armia Kanady może być zmuszona do zmiany taktyki, aby dostosować się do rzekomo zmieniającego się terenu, ponieważ „dla badaczy, ekspertów wojskowych i zarówno dla Sekretarza Generalnego, jak i dla mnie, jest jasne, że zmiana klimatu jest zwiększa ryzyko” – powiedział Trudeau.

„Nie tylko pożary i powodzie zwiększają zapotrzebowanie na pomoc dla CAF, ale globalnie zmiany klimatyczne zwiększają ryzyko konfliktu. Musimy podjąć działania, aby zaradzić wpływowi zmian klimatycznych na bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe”.

Do Trudeau dołączył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który powiedział, że „wyzwania bezpieczeństwa na Dalekiej Północy są spotęgowane przez zmiany klimatyczne”.

Trudeau stwierdził następnie, że „zmiana klimatu powoduje większą dostępność  Arktyki”.

Stany Zjednoczone i Rosja od lat są obecne wojskowo w północnej Arktyce, podczas gdy Kanada, mimo że posiada dużą linię brzegową na północy, nie zrobiła prawie nic, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich granic.

Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie dalszym osiedlaniem się w Arktyce Północnej i od kilku lat budują  duże lodołamacze .

Twierdzenie Trudeau, że Kanada jest zagrożona przez obce mocarstwa z powodu zmian klimatycznych, pojawia się w chwili, gdy były funkcjonariusz kontrwywiadu ujawnił, iż prawdziwym zagrożeniem  są kanadyjscy politycy na liście płac niektórych zagranicznych rządów, w tym Chin.

Michel Juneau-Katsuya, były szef biura Azji i Pacyfiku w kanadyjskiej agencji wywiadowczej Kanadyjskiej Służby Wywiadu Bezpieczeństwa, powiedział niedawno komisji etyki Izby Gmin, że  „wybierani urzędnicy  wszystkich szczebli, niezależnie od tego, czy są to władze miejskie, prowincyjne czy federalne, którzy są opłacani przez zagraniczne rządy  niekoniecznie działają w interesie Kanady”.

Od objęcia urzędu w 2015 roku Trudeau forsuje radykalną agendę środowiskową, promowaną również przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w ramach agendy „Wielkiego Resetu”.

W ostatnich miesiącach  Trudeau, powołując się na „zmiany klimatyczne”, zapowiedział wdrożenie redukcji nawozów w Kanadzie, podobnie jak to uczyniły Sri Lanka i Holandia.

Wielki Reset  jest planem stworzonym przez globalne elity a by zresetować gospodarkę świata”, tworząc Nowy Porządek Świata z aspektami Chińskiego Systemu Kredytu Społecznego.

 

za lifesite news