Rząd federalny poczynił postępy w zakresie  przepisów dotyczących „szkodliwości wypowiedzi w Internecie”, które będą regulować i cenzurować treści internetowe uważane za szkodliwe lub nienawistne, poinformował minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino .

„Minister [Dziedzictwa] Rodriguez i inni członkowie naszego rządu  przedstawią nowe przepisy tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Mendicino podczas konferencji prasowej 29 sierpnia.

Ustawa C-36 , której bieg legislacyjny został wstrzymany po zakończeniu sesji ostatniego parlamentu, miała na celu zmianę kanadyjskiej ustawy o prawach człowieka w celu włączenia mowy nienawiści w Internecie i proponowała grzywny w wysokości do 70 000 dol. dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy wyrażają „nienawiść lub oczerniają ” grupy lub osoby na podstawie „zabronionego powodu dyskryminacji”, takiego jak religia, pochodzenie etniczne lub płeć.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ustawa nie wpłynie na wypowiedzi w Internecie, które wyrażają „zwykłą niechęć lub pogardę lub [jeśli] dyskredytują, poniżają, ranią lub obrażają” .

Minister dziedzictwa Pablo Rodriguez ogłosił w marcu 2022 r., że rząd zebrał panel 12 ekspertów, którzy udzielili rządowi porad dotyczących opracowania nowego projektu ustawy o regulowaniu wypowiedzi w Internecie.

Panel doradził rządowi, aby w nowej ustawie zajął się „ dezinformacją ” online, chociaż przyznał, że jasne zdefiniowanie tego terminu w ustawodawstwie byłoby dużym wyzwaniem.

Niektórzy eksperci z panelu poinformowali również, że rząd zajmuje się w ustawodawstwie „legalną, ale szkodliwą treścią” – to znaczy informacjami, które nie są uważane za nielegalne przez obecne kanadyjskie przepisy dotyczące mowy nienawiści.

Mendicino dodał, że rząd nadal będzie wyznaczał „pewne jasne granice tego, co jest nie do przyjęcia”.

„Moim zdaniem myślę, że obejmuje to mowę nienawiści, która obejmuje groźby przestępcze” – powiedział.

Mendicino również chce, aby firmy mediów społecznościowych pomagały rządowi w regulowaniu mowy nienawiści na ich platformach.

Mendicino nie sprecyzował, kiedy liberałowie planują przedłożyć proponowane przepisy.