Premier Justin Trudeau planuje ogłosić nowe środki mające na celu walkę z inflacją, w tym szczegóły środków dotyczących opieki dentystycznej dla rodzin o niskich dochodach, jednorazowe zasiłki dla najemców o niskich dochodach i tymczasowe zwiększenie kredytu GST – wszystko to w ramach układu między federalnymi liberałami a NDP.

Źródła w obu partiach poinformowały CBC News, że Trudeau i lider NDP Jagmeet Singh mieli ogłosić szczegóły w oddzielnych komunikatach w czwartek – ale śmierć królowej skłoniła ich do odroczenia oficjalnego komunikatu.

Zgodnie z proponowanym ustawodawstwem, rząd przekaże pieniądze na opłacenie wizyt dentystycznych dzieci poniżej 12 roku życia bezpośrednio rodzinom, które zarabiają 90 000 dol. lub mniej. Rodzice  otrzymają 650 dolarów rocznie przez dwa lata na dziecko na opłacenie wizyt u dentysty.

Płatności będą środkiem doraźnym do czasu aż rząd opracuje stały program opieki dentystycznej. W planach jest karta dentystyczna, którą rodziny mogłyby przedstawić podczas wizyt, aby umożliwić dentystom wystawianie rachunków rządowi.

Liberałowie i NDP podpisali w marcu porozumienie na mocy którego ta ostatnia obiecała zapewnić liberałom wystarczającą liczbę głosów w kluczowych ustawach w zamian za realizację części obietnic Nowych Demokratów. Częścią tej umowy był plan opieki dentystycznej.

Oczekuje się jednak, że zostanie również ogłoszony inny, ukierunkowany środek, którego nie było w umowie. Rząd zamierza podwoić ulgę podatkową GST dla Kanadyjczyków o niskich dochodach, aby pomóc im radzić sobie z rosnącymi kosztami życia.

Ogłoszone także zostanie podwyższenie zasiłku mieszkaniowego.

Środki te zostaną przedstawione w projekcie ustawy, gdy Parlament 19 września wznowi posiedzenie.