7 Września odbyła się uroczystość poświęcenia Drzewa Żołnierza Polskiego i Tablicy Okolicznościowej w Owen Sound.

Ojciec Jacek Cydzik Dyrektor Radia Maryja Kanada poświęcił Drzewo i Tablice oraz wygłosił patriotyczne kazanie.

Odmówiono modlitwę za żołnierzy, marynarzy i lotników poległych na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Odmówiono też modlitwy za naszych weteranów śp. kpt. Stefana Podsiadło, płk. Marcelego Ostrowskiego, Jana Gasztolda, Mieczysława Lutczyka, oraz za zdrowie żyjących weteranów mjr. Zbigniewa Gondka i Bolesława Fujarczuka.

Wspomniano też historię obozu szkoleniowego dla polskich ochotników w Owen Sound
oraz historię Drzewa, które jest przyczyną tych wszystkich refleksji i wydarzeń.

Zaśpiewano  kilka piosenek żołnierskich, a na zakończenie uroczystości pod Drzewem zaśpiewano ulubioną piosenkę kpt. Stefana Podsiadło “Czerwone Maki na Monte Cassino”.

Pani konsul Sylwia Czerwińska z Konsulatu RP zaznaczyła jak bardzo ważna jest pamięć o tych miejscach polskości poza granicami kraju i że tę pamięć trzeba kultywować. Wyraziła podziękowanie dla Ojca Jacka i Herberta Niepala za zorganizowanie tej doniosłej uroczystości , a wszystkim za obecność i poświęcenie czasu.

Kwiaty pod Tablicą złożyli w imieniu Konsulatu RP Pani Konsul Sylwia Czerwińska, w imieniu Radia Maryja Pani Joanna Strzeżek, w imieniu KPK Pan B. Habrowski, a w imieniu wszystkich weteranów, żołnierzy i społeczeństwa polonijnego Herbert Nie Palla.