Na pohy­bel tym, któ­rzy Pol­ski nie lubią

Andrzej Kumor zachę­ca do prze­czy­ta­nia pod­ręcz­ni­ka 1945–1979 “Histo­ria i teraźniejszość”