W dniu 13 września 2022 r. redakcja portalu PCh24.pl, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, uzyskała informację o jednostronnej decyzji pracowników spółki zależnej Google LLC o zablokowaniu na siedem dni kanału PCh24TV – Polonia Christiana na platformie YouTube. Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża stanowczy protest wobec powtarzających się ze strony pracowników serwisu YouTube praktyk cenzorskich, które w rażący sposób łamią konstytucyjną zasadę wolności słowa, obowiązującą wszystkie funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki społecznego przekazu.

Praktyki te stanowią naruszenie dóbr podmiotów, których właścicielem jest Stowarzyszenie. W najbliższym czasie Zarząd Stowarzyszenia zamierza podjąć stosowne kroki prawne względem Google LLC, jak również zawiadomić instytucje i organy państwa kompetentne w sprawach dotyczących rynku medialnego w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie ponadto zauważyć, iż od dłuższego czasu w Polsce i na świecie opinię publiczną poruszają informacje dotyczące działań spółek zależnych Google LLC, ze szczególnym uwzględnieniem właściciela platformy społecznościowej YouTube, które to działania naruszają konstytucyjną zasadę wolności słowa, jak również wypełniają znamiona praktyk monopolistycznych. Działania te, skutkujące naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, w odniesieniu do spółek zależnych Google LLC w innych sprawach potwierdził m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt 147/2022), jak również sygnalizował polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (apel koalicji 27 instytucji do Google i Apple w sprawie niejasnych reguł sklepów z aplikacjami). Wspólnym mianownikiem tych ocen jest stwierdzenie braku przejrzystości w działaniach spółek zależnych Google LLC.

W podobnie niejasnych okolicznościach doszło do nałożenia blokady przez serwis YouTube na kanał PCh24TV – Polonia Christiana. Pracownicy serwisu YouTube nie przedstawili uzasadnienia tej decyzji, jak również nie wykazali, by treści publikowane na w/w kanale w jakikolwiek sposób naruszały obowiązujące prawo. Lakoniczny, jednostronny komunikat, mówiący o tym, iż zespół pracowników w/w serwisu uznał, że robocza wersja pierwszego odcinku serialu „Władcy świata” (poświęconego postaci Billa Gatesa) „narusza zasady dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych”, nie może stanowić podstawy dla działań penalizujących i zarazem paraliżujących całokształt twórczości redakcji PCh24.pl w serwisie YouTube. Uznajemy tę decyzję za bezprawną, krzywdzącą i niepopartą jakimkolwiek materiałem dowodowym.

Uważamy ponadto, iż przestrzeń mediów społecznościowych, stanowiąca obecnie integralną część systemu środków społecznego przekazu, nie może funkcjonować wedle subiektywnych, autorytatywnych ocen dokonywanych przez zespoły zajmujące się faktycznie cenzurą prewencyjną, gdyż w sposób rażący łamie to art. 54 ust. 2 Konstytucji RP. Tenże zapis, pochodzący bezpośrednio z najwyższego obowiązującego w Polsce aktu prawnego, w ślad za międzynarodowymi gwarancjami wolności słowa, nie tylko gwarantuje wolność wyrażania poglądów, ale wprost zakazuje stosowania środków cenzury prewencyjnej wobec środków masowego przekazu. Troska o realizację tej zasady nie stoi w sprzeczności z dążeniem do poszanowania i propagowania własności prywatnej, które stanowi jeden z filarów ideowych środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi od początku jego działalności.

W związku z powyższym żądamy zaprzestania stosowania podobnych praktyk przez Google LLC w przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi