Dzisiejsi “bolszewicy”, których celem jest zmiana świata mają demokrację w takim samym “poważaniu& jak ich dosłowni protoplaści. Czymże jest demokracja,  w sytuacji gdy klimat zagraża zniszczeniem ludzkości. Upadek reguł demokratycznych jest codziennością systemów politycznych w wielu krajach – komentuje Andrzej Kumor