Ten wyjątkowy Jubileusz Fundacji im. W. Reymonta w Kanadzie (FR) był przygotowywany już od paru lat. Wiadomym jest fakt, żeby godnie zaprezentować jubileusz organizacji, trzeba zebrać materiały i przygotować właściwą oprawę całego przedsięwzięcia, aby w sposób szczególny przedstawić publiczności tę Zacną i Chwalebną Fundację. Trzeba było poczynić wiele przygotowań, zaangażować wielu ludzi w tym wielu ofiarnych Kuratorów FR oraz grono woluntariuszy do tej pracy.

        Fundacja powierzyła opisanie swej półwiecznej historii, Katolickiemu Uniwersytetowi w Lublinie. Uniwersytet wybrał jedną ze swoich doktorantek, Agnieszkę Jurczak, która pod nadzorem promotora tej wspanialej publikacji, dr Tomasza Adamczyka, pracowała nad tym projektem przez 3 lata i w rezultacie pod auspicjami Towarzystwa Naukowego KUL, została wydana z wielkim kunsztem naukowym i drukarskim historia tej jakże zasłużonej Fundacji kanadyjskiej. „Fundacja im. Władysława Reymonta. Pięćdziesiąt lat pracy dla Polonii w Kanadzie z myślą o rodakach w kraju”

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

        Książkę można otrzymać w prezencie, jak poinformował podczas bankietu prezes Fundacji K. Chrapka, po wpłaceniu donacji $50 na cele Fundacji.

        Kolejną wyjątkowo trafną ideą była myśl ufundowania Sztandaru dla FR w Kanadzie, która wyszła od byłego wójta Lipiec Reymontowskich, prezesa Fundacji Lipieckiej, pana Jerzego Kabata. Radość była wielka z obu stron, gdyż Sztandar będzie wspaniałym prezentem dla Fundacji im. W Reymonta w Kanadzie.

        W związku z tą radosną wiadomością pan Kazimierz Chrapka, zaraz rozpoczął odpowiednie przygotowania. Zaangażowano więc projektantkę, panią Danutę Nitoń z Ancaster do zaprojektowania Sztandaru. Pani Danuta wykonała świetny artystyczny projekt, który po kilku konsultacjach z Kuratorami został zaakceptowany przez Zarząd FR. Następnie Sztandar został wykonany precyzyjnie, ze specjalnym pietyzmem, czyli haftowany ręcznie dwustronnie, przez hafciarkę z Łowicza, która specjalizuje się w haftowaniu sztandarów: panią Annę Staniszewską. Sztandar po wykonaniu prezentuje się wzruszająco pięknie i okazale. Kolory sztandaru są świetnie wkomponowane w treść obrazu. Na stronie w języku polskim znajduje się wizerunek Wł. St. Rejmonta pięknie włączony w tło kanadyjskiego klonowego liścia. Na rewersie tego Sztandaru jest strona kanadyjska w języku angielskim, która ma niebieskie tło. Na drzewcu sztandaru są umieszczone plakietki metalowe z nazwiskami darczyńców i fundatorów Sztandaru.

        W sieci internetowej znajduje się piękny dokumentalny film z prezentacji otrzymanego Sztandaru, gdzie wywiad z członkami Fundacji przeprowadzał pan Andrzej Kumor – redaktor naczelny tygodnika „Goniec”

Poświęcenie Sztandaru Fundacji im. W. Reymonta nastąpiło podczas Uroczystej Mszy Jubileuszowej w Kościele św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton w dniu 18 września 2022 roku w obecności Księdza Biskupa Józefa Dąbrowskiego i Chrzestnych Sztandaru z Polski: Emilii Krakowskiej i Jerzego Murgrabiego oraz Chrzestnych z Kanady: Danuty Warszawskiej i Kazimierza Chrapki.

        Kuratorzy Fundacji w ramach przygotowań do 50-tej Rocznicy Fundacji wybili specjalny Medal Jubileuszowy Fundacji, którym podczas Bankietu uhonorowali bardzo zasłużonych społeczników polonijnych podtrzymujących i pielęgnujących polską kulturę i dziedzictwo narodowe w Kanadzie. Medale otrzymali również goście z Polski i instytucje związane z ruchem reymontowskim w Polsce.

        Z racji Jubileuszu Fundacja przyznała również Członkostwo Honorowe Fundacji dla 47 osób zaangażowanych w sposób szczególny w pracy społecznej dla Polonii w Kanadzie i Polsce.

        Na Uroczystości Jubileuszowe 50 – lecia przyleciało z Polski grono zasłużonych  działaczy związanych z działalnością Fundacji im. W. Reymonta. 16 osób.

Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP, org. Konkursu „Być Polakiem”

Mirosław Kalinowski  – Ks. prof. dr hab. Rektor KUL

Jadwiga Kabat  – Prezes KGW i SKR w Lipcach Reymontowskich

Emila Krakowska – Aktorka, odtwórczyni roli Jagny z „Chłopów”

Anna Wojciechowska – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Reymont” –  Solec

Ks. St. Zarosa SAC – Kapelan Stowarzyszenia “Nasz Reymont” –  Kutno

Teresa Waszak – Wójt Gminy Kołaczkowo

Mirosława Lechowska  – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu   Szkół Reymontowskich  –  Brzeziny

Ewa Dylewska – Dyrektor Sz.P. im Wł. St. Reymonta w Stróżewie

Halina Rybczyńska – Dyr. Zespołu Szkól Odzieżowo – Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie

Hanna Nagórek – Była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich    –   Szczutowo

Grażyna Krawczyńska – Była Dyrektor Zespołu Szkół w Sierpcu

Jerzy Murgrabia – Twórca Prywatnego Muzeum Czynu Zbrojnego,

„Boryna” Kustosz Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Józef Kochniarczyk – Dyrektor Technikum im. Wł. St. Reymonta w Bożkowie

Marek Machała – Członek Zarządu Fundacji „Świat na Tak” Koordynator Konkursu „Być Polakiem”

Ks. dr Tomasz Adamczyk – Wykładowca KUL – Lublin

        Gościem Honorowym na Uroczystościach 50 – lecia Fundacji im. W. Reymonta, był: Ambasador Polski w Kanadzie, Jego Ekscelencja Witold Dzielski  oraz Konsul Generalna RP w Toronto, Magdalena Pszczółkowska.

        Przybyli do Kanady na Uroczystości Jubileuszowe 50 lecia Fundacji im. W. Reymonta Honorowi Goście z Polski, byli podejmowani w gościnnym domu państwa Wiesławy i Kazimierza Chrapków w Hamilton.

        Jednym z bardzo radosnych wydarzeń dla zwiedzających Kanadę Gości z Polski było uczestnictwo na Dożynkach w Centrum Polonii Brantford. Jak określił to wydarzenie prezes Fundacji, te Dożynki były więcej niż wspaniałe, były także pełne śmiechu i humoru.

        Przyśpiewki przygotowane przez organizatorkę artystyczną Dożynek w Brantford, panią Różę Kalisz, a wykonane wspólnie z grupą śpiewaczą, czyli „żniwiarzy” z Brantford, były bardzo trafne i przedstawiały humor oraz folklor dożynkowy na wzór staropolskich dożynek w Polsce.

        Tak więc były przygotowane przyśpiewki dla niektórych Gości z Polski, między innymi dla: Ks. Rektora, Ambasadora, dla aktorki pani E. Krakowskiej i „Boryny”, dla pani poseł Fabisiak, prezesa Fundacji i gospodarzy dożynek.

        Przyśpiewki wywołały dużo śmiechu, gromkich oklasków i podziwu dla śpiewających żniwiarzy. Na wstępie więc „żniwiarze” z Brantford powitali Gości piosenką; (fragmenty)

„Reymontowskie Lipce

W Kanadzie Witamy

Zacnym Gościom z Polski

Pięknie się Kłaniamy”

Następnie zwrócono się do Ambasadora Polski, pana Witolda Dzielskiego;

Nasz zacny Ambasador

w Brantford zagościł nam.

Mamy zaszczyt Ekscelencję

przedstawić wszystkim Wam.

Dla Rektora KUL, Księdza prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego:

„Młodzież KUL- u w dobrych rękach

Gdyż Rektora to zadanie,

Aby młodzież pamiętała

Staropolskie Wychowanie”

Dla Poseł Joanny Fabisiak

Polska w swym Rządzie Joannę Fabisiak ma,

Poseł Fabisiak na wszystkich sprawach się zna.

Jest szanowana oddana i chęci ma,

Trzeźwy osad do wszystkiego zna.

To dla Polski dobry znak!

Dla Kazimierza Chrapki

Prezesie Chrapka, Fundacji Reymonta życzymy siły,

Oby te stypendia nam się rozwijały, coraz większe były.

Następnym przykładem była piosenka, która rozweseliła wszystkich Gości Dożynek: przyśpiewka dla „Boryny” (Pan Jerzy Murgrabia pochodzi z Lipiec Reymontowskich i gra w tamtejszym Amatorskim Zespole Regionalnym rolę „Boryny” już od 26 lat, dlatego więc przybyły gość pokazywał się w stroju Boryny)

„Boryna miał z Jagną

Kłopotu niemało,

Sam sobie był winien

Młodej mu się chciało”

Zosia Poradzisz

c.d.n.