Kanadyjskie Towarzystwo Pediatryczne nie zaleca już sztywnych limitów czasowych używania posiadających ekrany urządzeń wyświetlających przez małe dzieci i przedszkolaki.

Zamiast tego, nowe wytyczne opublikowane w czwartek rano zachęcają rodziców dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat do priorytetowego traktowania materiałów edukacyjnych, interaktywnych i odpowiednich do wieku.

Grupa lekarzy nadal apeluje o całkowity brak kontaktu z ekranami dla dzieci w wieku poniżej dwóch lat, z wyjątkiem rozmów wideo z innymi osobami, takimi jak dziadkowie.

Jednak poprzednie zalecenie, aby ograniczyć dzieciom w wieku od dwóch do pięciu lat do jednej godziny dziennie, zostało odrzucone.

Pediatra z Calgary, dr Janice Heard, członkini grupy zadaniowej ds. cyfrowego zdrowia, mówi, że rodzice powinni skupić się na ograniczeniu biernego korzystania z ekranu, wspólnym oglądaniu z dziećmi i modelowaniu pożądanych zachowań.

Mówi, że w naturalny sposób skróci to ogólny czas spędzany przed ekranem i zmniejszy ryzyko, na jakie narażone są małe dzieci związane ze zbyt długim czasem spędzanym przed ekranem.

Heard mówi, że nadmierne korzystanie z ekranu przez małe dzieci może zakłócać rozwój języka, zachowania prospołeczne i funkcjonowanie wykonawcze.