Spowolnienie gospodarcze jest praktycznie nieuniknione i małe przedsiębiorstwa będą mocno poszkodowane, stwierdził były oficer budżetowy Kevin Page przed senacką komisją bankową. Wyjaśnił, że w sytuacji, gdy stopy procentowe są wysokie, ludzie nie chcą korzystać z kredytów. Page dodał, że nie można podnosić stóp procentowych w jednym roku o 3,5 punktu procentowego, a potem być może jeszcze w kolejnym, i oczekiwać, że to nie będzie mieć wpływu na gospodarkę. Tempo podwyżek było bardzo szybkie i dramatycznie zmieni sytuację finansową.

Page obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Institute of Fiscal Studies and Democracy na University of Ottawa.

Jeszcze w marcu tego roku podstawowa stopa procentowa Banku Centralnego była bliska zeru. Po dużych podwyżkach wzrosła do 3,75 proc. Kolejna decyzja Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych ma być ogłoszona 7 grudnia. Bank prowadzi politykę mającą na celu odzyskanie kontroli nad inflacją. Szef Banku, Tiff Macklem, stwierdził niedawno przed komisją finansową Izby Gmin, że sytuacja byłaby lepsza, gdyby Bank zareagował wcześniej. Ponadto według prognoz Banku zerowy wzrost gospodarczy utrzyma się przez trzy kwartały, w związku z czym szansa na powrót do wzrostu pojawi się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Poniżej kontynuacja tekstu

Inflacja, mierzona za pomocą wskaźnika cen konsumenckich (Consumer Price Index – CPI) w październiku nieco spadła i wynosiła 6,9 proc. W czerwcu osiągnęła 8,1 proc.

Raport Key Small Business Statistics 2022 przygotowany przez Innovation Canada, opublikowany pod koniec listopada podaje, że w 2021 roku małe przedsiębiorstwa zatrudniały 8,2 miliona osób, co stanowi 67,7 proc. wszystkich pracowników sektora prywatnego. Spośród 1,21 miliona pracodawców w Kanadzie 97,9 proc. to małe przedsiębiorstwa. Według definicji małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia od 1 do 99 osób.