Władze Ukrainy zwróciły się także do niektórych krajów o pomoc w sprowadzeniu/deportowaniu takich osób do ojczyzny czytamy na stronach https://visitukraine.today/

Rząd zatwierdził zasady rejestracji wojskowej poborowych, poborowych i rezerwistów. Od teraz misje dyplomatyczne będą się zajmować powrotem mężczyzn do domu w czasie mobilizacji.

Niedawno władze Ukrainy przyjęły nową ustawę o mobilizacji i organizacji rejestracji wojskowej. Stosowna Uchwała nr 1487 „W sprawie zatwierdzenia Procedury organizacji i prowadzenia ewidencji wojskowej poborowych i rezerwistów” pojawiła się na rządowym portalu. Gabinet  zarządził rejestrację wojskową obywateli Ukrainy, którzy wyjechali za granicę. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet podlegających służbie wojskowej, którzy otrzymali wykształcenie lub posiadają zawód potrzebny Siłom Zbrojnym Ukrainy (AFU).

Poinformował o tym ukraiński kanał News Telegram, powołując się na Procedurę prowadzenia akt wojskowych zatwierdzoną przez Radę Ministrów z 30 grudnia 2022 roku.

Osoby, które wyjechały za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, muszą wpisać się do rejestru wojskowego.  Ukraińscy dyplomaci będą prowadzić akta wojskowe i informować ośrodki werbunkowe Sił Zbrojnych Ukrainy (wojskowe biura poborowe). Ci, którzy uchylają się od rejestracji wojskowej, ponoszą odpowiedzialność karną.

„Poborowi, podlegający służbie wojskowej i rezerwiści: wpisani do rejestru wojskowego […] W przypadku wyjazdu z Ukrainy na okres dłuższy niż 3 miesiące – w miejscu zameldowania konsularnego w zagranicznych placówkach dyplomatycznych Ukrainy, „Zasady ewidencji wojskowej poborowych, osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i rezerwistów wskazują.

„Zagraniczne placówki dyplomatyczne Ukrainy: […] zgłaszają się w ciągu 7 dni od dnia rejestracji konsularnej lub wycofania poborowych, osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i rezerwistów do odpowiednich okręgowych (miejskich) terytorialnych ośrodków werbunkowych i pomocy społecznej SSU organów, jednostek Służby Wywiadu Zagranicznego w miejscu ich rejestracji wojskowej.”

„Obywatelom, którzy uchylają się od rejestracji wojskowej, przeszkolenia (weryfikacji) lub specjalnego ojcostwa, od poboru do regularnej służby wojskowej, służby wojskowej do poboru oficerskiego, służby wojskowej do poboru w czasie mobilizacji, na okres specjalny, służby wojskowej do poboru osób spośród rezerwistów w okresie szczególnym, ponoszą odpowiedzialność karną”.

Kto ma się rejestrować?

• Osoby w wieku poborowym od 16 do 27 lat;

• poborowi i rezerwiści, którzy nie osiągnęli maksymalnego wieku przebywania w rezerwie;

• kobiety z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym;

• na wniosek – kobiety, które uzyskały wykształcenie w zakresie zawodów związanych ze sprawami wojskowymi.

Poborowi i rezerwiści będą mogli przekazywać komisjom wojskowym odpowiednie informacje o sobie za pośrednictwem państwowej aplikacji „Diia”. Od teraz obywatele mogą na własną prośbę przekazywać odpowiednie informacje w celu podania swoich danych osobowych do Jednolitego Państwowego Rejestru Poborowych.