Według najnowszego sondażu Leger Institute prawie połowa młodych Kanadyjczyków uważa, że socjalizm jest idealnym systemem gospodarczym dla Kanady.

 Ponad 4 na 10 wszystkich Kanadyjczyków — i połowa młodszych Kanadyjczyków w wieku 18-24 lat — popiera socjalizm jako preferowany system gospodarczy, ale przytłaczająca większość definiuje socjalizm jako więcej wydatków rządowych i programów, zaś Kanadyjczycy na ogół nie chcą płacić wyższych podatków wymaganych do ich sfinansowania, stwierdza nowe badanie przeprowadzone na zlecenie Fraser Institute, niezależny, kanadyjski think tank zajmujący się polityką publiczną.

„Cały segment populacji – nie tylko w Kanadzie, ale w całym rozwiniętym świecie – określa siebie jako socjaliści, ale wielu z nich nigdy nie żyło w świecie prawdziwego socjalizmu ani nędzy, którą wytwarza” — mówi Jason Clemens, wiceprezes  Fraser Institute i współautor książki Perspectives on Capitalism and Socialism.

Wykorzystując nowe dane sondażowe z badań Leger, zleconych przez Fraser Institute jesienią 2022 r., badanie wykazało, że 42 procent wszystkich Kanadyjczyków popiera socjalizm jako preferowany system gospodarczy. Liczba ta wzrasta do 50 procent wśród Kanadyjczyków w wieku 18-24 lat i spada do 38 procent wśród Kanadyjczyków powyżej 55 roku życia.

W przeciwieństwie do innych podobnych sondaży, ten   sondaż definiował też to, jak respondenci definiowali socjalizm. Tylko 25 procent ankietowanych Kanadyjczyków zdefiniowało socjalizm w tradycyjnym znaczeniu – rząd posiada i kontroluje przedsiębiorstwa i przemysł. Zamiast tego 65 procent Kanadyjczyków uważa, że socjalizm to system, w którym rząd zapewnia więcej usług, a 57 procent sądzi, że ​​socjalizm to gdy państwo zapewnia gwarantowany minimalny dochód.

Ankieta wykazała podobne wyniki dla Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Co najważniejsze, na pytanie, w jaki sposób rząd powinien finansować zwiększone wydatki rządowe na programy i/lub zapewnianie gwarantowanego dochodu minimalnego, tylko 31 procent popiera ogólny wzrost podatków dochodowych od osób fizycznych, podczas gdy tylko 16 procent popiera podniesienie podatku GST . Zamiast tego większość Kanadyjczyków wolałaby nowy podatek majątkowy od jednego procenta najlepiej zarabiających (72 procent) i podwyższenie podatków dochodowych od 10 procent najlepiej zarabiających (59 procent), aby sfinansować ów „socjalizm”.

„Te ukierunkowane podwyżki podatków nie przyniosą dochodów wystarczających na opłacenie wyższego poziomu wydatków związanych z socjalizmem” – ostrzega Steven Globerman,  członek Fraser Institute i współautor badania.

„Jeśli Kanadyjczycy chcą rozbudowanego państwa i znacznie wyższych wydatków rządowych, to wszyscy Kanadyjczycy, a nie tylko osoby o najwyższych dochodach, będą musieli płacić wyższe podatki, aby to sfinansować”.

To badanie jest częścią nowego projektu multimedialnego The Realities of Socialism , realizowanego przez Fraser Institute, Institute of Economic Affairs w Wielkiej Brytanii, Institute of Public Affairs w Australii i Fund for American Studies w USA