Ontario osiągnęło porozumienie finansowe z optometrystami, które zwiększa niektóre płatności dla nich, ale zmniejsza część świadczeń dla pacjentów, w tym zmniejsza częstotliwość ogólnego badania oczu dla seniorów.

Od 1 września osoby w wieku 65 lat i starsze będą mogły skorzystać z  jednego badania okulistycznego co 18 miesięcy zamiast raz w roku, chyba że cierpią na schorzenia oczu, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra lub cukrzyca.

Prowincja poinformowała, że ​​decyzja ta została podjęta wspólnie z Ontario Association of Optometrists. Opiera się na „najlepszych dowodach klinicznych i priorytetowo traktuje potrzebujących opieki seniorów” – stwierdza rząd, dodając, że Manitoba i Nowa Szkocja dokonują badania wzroku zdrowych seniorów co dwa lata.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Czteroletnia umowa ma miejsce po burzliwych i długich negocjacjach. Optometryści wycofali się z wykonywania usług okulistycznych ubezpieczonych na szczeblu prowincji od września do listopada 2021 r. W związku ze sporem o kwotę zwrotu kosztów.

Plan zdrowotny prowincji obejmuje coroczne badania oczu dla mieszkańców w wieku 19 lat i młodszych, 65 lat i starszych oraz osób z określonymi schorzeniami. Optometryści stali na stanowisku, że prowincja niedofinansowała usługi objęte OHIP, przez co płacili około 45 procent z własnej kieszeni.

W piątkowym oświadczeniu minister zdrowia Sylvia Jones poinformowała, że ​​optometryści ratyfikowali czteroletnią umowę finansowania, która obejmuje wzrost płatności za niektóre usługi objęte ubezpieczeniem OHIP i badania oczu dla odbiorców pomocy społecznej, ale nie wyszczególniła kwot.

„Sposób zapewniania opieki okulistycznej zmienił się w ciągu ostatniej dekady” – stwierdza Jones w pisemnym oświadczeniu.

„ Dzięki karcie OHIP ludzie w każdym wieku będą nadal mieć dostęp do wysokiej jakości, finansowanej ze środków publicznych opieki okulistycznej, która lepiej odzwierciedla najnowsze najlepsze praktyki i porady ekspertów.”

W oświadczeniu wymieniono również szereg innych zmian kwalifikowalności w ramach umowy.

Osoby z zaćmą są obecnie objęte badaniami okulistycznymi, ale od 1 września będą objęte ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy mają „znaczące klinicznie pogorszenie wzroku, które wpływa na ich codzienne życie” lub jeśli zostaną skierowane na operację.

Osoby z chorobami siatkówki, rogówki i nerwów wzrokowych będą objęte ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy ich przypadki są aktywne, w przeciwieństwie do ubezpieczenia na badanie wzroku w dowolnym momencie.