Według Statistics Canada, kanadyjska gospodarka skurczyła się w drugim kwartale w związku ze spadkiem liczby nowych inwestycji budowlanych i mieszkaniowych .

W piątek kanadyjski urząd statystyczny podał, że w drugim kwartale gospodarka skurczyła się ogółem o 0,2% w ujęciu rocznym. W pierwszym kwartale spadek wyniósł z 3,1% do 2,6%.

Inwestycje mieszkaniowe spadły o 2,1%, co oznacza piąty z rzędu kwartalny spadek, a nowe budownictwo spadło o 8,2%. Wydatki na renowacje również spadły, o 4,3%.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Stopy procentowe podniesione przez Bank of Canada w celu sprowadzenia inflacji z powrotem do poziomu 2% spowodowały wzrost kosztów kredytu, co oznacza spadek wydatków gospodarstw domowych  Kanadyjczyków.

Realne wydatki gospodarstw domowych spadły z 1,2% w pierwszym kwartale do 0,1% w drugim kwartale. Kolejnym czynnikiem jest powolny wzrost eksportu, który w drugim kwartale wzrósł jedynie o 0,1%, w porównaniu ze wzrostem o 2,5% w pierwszym kwartale.

W drugim kwartale odnotowano wzrost inwestycji przedsiębiorstw w obiekty niemieszkalne o 2,4%, co zostało przyspieszone przez wzrost wydatków na obiekty inżynieryjne o 3,3%.

W czerwcu branże usługowe spadły o 0,2%, a branże produkujące dobra o 0,4%.

Szacuje się, że w lipcu realny PKB pozostał na tym samym poziomie, jednak Urząd Statistics Canada ostrzegł, że szacunki mogą wymagać korekty.

Raport za drugi kwartał ukazał się zaledwie tydzień przed ogłoszeniem przez Bank of Canada ostatniej decyzji w sprawie stóp procentowych.

W lipcu główna docelowa stopa procentowa banku centralnego została podniesiona o 0,25%, osiągając 5%, a Bank of Canada w dalszym ciągu obawia się, że cel inflacyjny na poziomie 2% jest trudno osiągalny.