Prezes Banku Kanady, Tiff Macklem, zasugerowała niedawno, że środki podjęte w celu walki z inflacją przynoszą skutek, wskazując na możliwość przerwania trendu podwyżek stóp procentowych.

W swoim ostatnim publicznym oświadczeniu od czasu utrzymania stóp procentowych na poziomie 5% w październiku Macklem wskazał, że mniej optymistyczne perspektywy gospodarcze implikują pojawienie się w przyszłości dalszych sił dezinflacyjnych.

„To zaostrzenie polityki pieniężnej przynosi skutek i stopy procentowe mogą być teraz na tyle restrykcyjne, że przywrócimy stabilność cen” – powiedział Macklem w środę w Saint John w stanie New Jersey

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jego wypowiedź nastąpiła po publikacji danych wskazujących na spowolnienie rocznej inflacji do 3,1% w październiku, najniższego poziomu od czerwca. Dodatkowo monitorowana przez bank miara inflacji bazowej spadła poniżej progu 3%.

Uwagi Macklema świadczą o rosnącej pewności Bank of Canada, że gospodarka ulega ochłodzeniu, ograniczając potrzebę dodatkowych podwyżek stóp procentowych.

Analitycy i prognozy rynkowe wskazują, że bank prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe w swojej decyzji za dwa tygodnie, z potencjalną zmianą kierunku obniżek stóp procentowych do połowy przyszłego roku.

Macklem zauważył również, że wydaje się, że przedsiębiorstwa dostosowują swoje ceny w bardziej konwencjonalny sposób, ograniczając znaczące ryzyko inflacji, które bank uważnie monitorował.

Podkreślił jednak wyzwania związane z utrzymaniem stabilności gospodarczej. Odpowiadając w październiku na pytania dotyczące potencjalnych różnic w podejściu decydentów do kwestii utrzymania lub podwyższenia stóp, Macklem potwierdził dyskusję na temat potencjalnej podwyżki, ale potwierdził jednomyślność członków co do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie.

„W związku z wyższą inflacją w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy więcej strajków, ponieważ pracodawcy i pracownicy usiłują pogodzić rosnące koszty po obu stronach” – powiedział Macklem.

„Ostatnie dwa lata boleśnie przypomniały nam, jak bardzo wysoka inflacja szkodzi gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom i społecznościom. To nasz wspólny wróg. Chcemy, aby wysoka inflacja została pokonana.”

Macklem ponownie podkreślił przedwczesny charakter rozważania obniżek stóp procentowych, podkreślając znaczenie jasnych oznak poprawy warunków gospodarczych przed rozważeniem jakiejkolwiek obniżki stóp.