Wchodzimy w nowy etap rewolucji komunistycznej, w etap surowości – mówił podczas pierwszego dnia XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej publicysta „Najwyższego Czasu!” i “Gońca” Stanisław Michalkiewicz.

W sobotę rozpoczęła się XIII Konferencja Prawicy Wolnościowej, podczas której występują przedstawiciele szeroko rozumianej polskiej prawicy.

Michalkiewicz mówił o procesach, które zagrażają wolności. Jednym z nich jest rewolucja komunistyczna, która po raz pierwszy wybuchła w 1917 roku. Publicysta zauważa, że – choć wielu mogłoby się wydawać, że komuny już nie ma – ta rewolucja wciąż trwa.

Jako przykład podał zmiany w języku, które główny nurt nazywa „normalizacją języka”. Chodzi o nowe nazewnictwo (np. zamiast określenia kaleka używa się teraz niepełnosprawny, a homoseksualistów nie można nazywać tak i owak) i szeroko rozumianą poprawność polityczną. Etapem rewolucji komunistycznej, który już się dokonał, jest także opanowanie instytucji.

Obecnie, zdaniem Michalkiewicza, wchodzimy w nowy etap rewolucji komunistycznej. – Wchodzimy w etap surowości. O ile w 1968 roku hasłem wiodącym rewolty było „zabrania się zabraniać”, to teraz lista czynności i myślozbrodni zabronionych wydłuża się z miesiąca na miesiąc. Instytucje państwowe, z niezawisłymi sądami na czele, zaczynają te wszystkie zasady egzekwować. Takim uniwersalnym wytrychem jest mowa nienawiści, która już jest penalizowana – wyjaśnił.

– Co to jest mowa nienawiści? To te wszystkie opinie, które się im nie podobają. To bardzo podobne do Art. 58 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej. Dotyczył agitacji antysowieckiej. Co to było? Wszystko, co się w partii nie podobało. Miliony ludzi przypłaciły to życiem, zdrowiem, wolnością, itd. – podkreślał.

– Mowa nienawiści już jest. Już to narzędzie terroru zostało stworzone – podkreślił. Jako przykład podał proces wytoczony Kai Godek, która stwierdziła, że „homoseksualiści są zboczeńcami”. – Rewolucja komunistyczna ma cel zniszczyć cywilizację łacińską. I ją zmiata. Wchodzimy w etap surowości, który dopiero się zaczyna – zaakcentował raz jeszcze Michalkiewicz.

Cały wykład red. Michalkiewicza, jak i pozostałe wystąpienia podczas pierwszego dnia XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej:

 

za https://nczas.info/