Sąd Apelacyjny w Ontario uchylił orzeczenie sądu niższej instancji, w którym stwierdzono, że prowincyjny test umiejętności matematycznych (MPT) dla kandydatów na nauczycieli utrudnia „kandydatom urasowionym” znalezienie pracy.

Pierwotny pozew został wniesiony przez Radę Kandydatów Nauczycieli Ontario przeciwko Ministerstwu Edukacji Ontario, opierając się na twierdzeniu, że „kandydaci urasowieni” czyli rasy nie białej (i zazwyczaj nie żółtej) nie spisują się tak dobrze, jak inni na teście wymaganym do uzyskania certyfikatu nauczyciela.

Rada wygrała tę sprawę w 2021 r., w wyniku czego wydano nakaz sądowy dla Ontario College of Teachers, aby „certyfikował kandydatów na nauczycieli bez względu na ich wyniki w MPT” – czytamy w dokumentach sądowych .
Sędziowie Sądu Apelacyjnego David Doherty, Ian Nordheimer i Patrick Monahan stwierdzili, że decyzja sądu rejonowego z 17 grudnia 2021 r. została podjęta błędnie i wynikała z niekompletnych informacji.

„Sąd Okręgowy stwierdził, że MPT miało nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na dostęp do zawodu nauczyciela kandydatów na nauczycieli ze względu na rasę” – stwierdzono w decyzji sądu apelacyjnego z 28 listopada.

Sąd apelacyjny zauważył jednak, że bardziej szczegółowe informacje na temat testów wykazały, że choć niektórzy kandydaci nie zdali egzaminu za pierwszym podejściem, to jednak pomyślnie przeszli kolejne testy.

„Dane z grudnia 2021 r. ujawniają, że spośród 8350 kandydatów, którzy w 2021 r. podeszli do MPT raz lub więcej razy, 95 procent zakończyło się sukcesem, w tym 93 procent w przypadku kandydatów z grup rasowych (nie białych)” – stwierdzono w decyzji sądu.

„Wnoszący odwołanie argumentują ponadto, że nie ma dowodów wskazujących, że stosunkowo niewielkie różnice we wskaźnikach powodzenia egzaminu MPT według stanu na grudzień 2021 r. będą miały wpływ na różnorodność zawodu nauczyciela w Ontario” – stwierdzili sędziowie. „Wnoszący odwołanie utrzymują, że nie jest dyskryminacją wymaganie od wysoko wykształconych specjalistów wykazania, że ​​posiadają minimalne kompetencje matematyczne wymagane do kształcenia uczniów szkół podstawowych w Ontario” – dodali.

Stanowisko to powtórzył Minister Edukacji Ontario Stephen Lecce w poście w mediach społecznościowych, w którym pochwalił  decyzję.

„Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszej decyzji Sądu Apelacyjnego o podtrzymaniu ważności testu biegłości matematycznej dla nauczycieli” – stwierdził w poście .
„Standard matematyczny dla klasy dziewiątej w Ontario wprowadzono, aby zapewnić rodziców, że osoby odpowiedzialne za kształcenie uczniów posiadają podstawowe umiejętności matematyczne, których potrzebują, aby pomóc uczniom ukończyć szkołę” – stwierdził Lecce.

„Nasze przesłanie dla rodziców w Ontario jest jasne: będziemy opowiadać się za lepszymi wynikami uczniów i inwestować w edukację matematyczną i finansową”.